Skip to main content

Voksne Bloggere

Voksne Kvinders bloggere skriver om livet efter de fyrre, men også om livet med børn, forældre, mænd, sundhed og meget andet...
5 minutes reading time (921 words)

Bevar dit menneskeværd

Bevar dit menneskeværd

Optrapningen af terror og trusler i vores verden vækker mange og stærke følelser. Det drejer sig om at holde hovedet koldt og bevare den sunde fornuft.

{snippet start}

Terror er først og fremmest psykologisk krigsførelse. Meningen med terror er at splitte og skabe konflikt, sprede angst og usikkerhed og underminere det gode liv. Terrorhandlingers konsekvens er nedbrydning. Som om der ikke var stressorer nok i dagligdagen, er vi nu alle nødt til at forholde os til den stress, som terrorhandlinger forårsager.

Terror er stress, og stress slukker for de gode følelser mennesker imellem og fremkalder dårlige egenskaber.

Enhver form for trussel udløser angst og vrede. Angsten og vreden kan hindre os i at vise passende medmenneskelighed og medfølelse for alle dem, der har forladt deres egen sikre base og søger et bedre liv uden fare for at blive undertrykt og mishandlet. Det er terroristers strategi at skabe fordomme, had og destruktive følelser. Og hvis man bliver offer for det, kan man ikke bevare sit eget menneskeværd.

Men man kan ikke forlange af nogen, heller ikke af sig selv, at man skal møde så megen ondskab med ubetinget kærlighed (som nogle debattører plæderer for). Det udløser destruktive følelser, der skal bearbejdes. Men man kan godt forlange af sig selv, at man prøver at holde hovedet koldt i sin hverdag, kigger sig omkring og vurderer tingenes faktiske tilstand: Er der en reel fare her? Og hvad er egentlig årsagerne bag de begivenheder, jeg er vidne til?

Man skal opsøge fakta og viden i stedet for at lade sig rive med af impulser og fordomme. På den måde kan man bedre holde fast i sin medmenneskelighed og sin medfølelse.

Fællesskab er et våben

Medfølelse drejer sig om at se det hele fra andres side. Vi lever i et rigt demokrati med ultimativ frihed. Men det er ikke svært at forstå betydningen af vores velfærd, set fra dem, der lever i fattige diktaturer uden fremtid og med ekstreme udfordringer i nutiden. Ulighed omkring grundlæggende menneskelige vilkår er ondskab. Ondskab har fatale konsekvenser, og derfor er det klogt ikke at lade sig styre af de destruktive følelser, som ondskab udløser.

Det fælles våben mod terror er sammenhold. Når vi er bange og vrede, bliver vi mistroiske og fulde af fordomme, og vores sammenhold falder fra hinanden. Når hjernen fokuserer på trusler, kommer der nedbrydende former for sikkerhedsadfærd og aggression ud af det – det er det modsatte af venlighed og kærlighed.

Tolerance og åbenhed kan være krævende under fredelige forhold, men under trusler er det en endnu større udfordring. Vi har alle et personligt billede af os selv og verden og os selv i verden. Når vi føler os truet, kan destruktive følelser og dårlige egenskaber let tage overhånd, hvilket netop er terroristernes våben. Anti skytset er at nægte at lade sig styre af angst, vrede, væmmelse og afsky.

Medfølelse for andre er en styrke, det øger selvværd og oplevelsen af gode egenskaber. Det bedste antiterror skyts er at have medfølelse, vise varme og byde flygtningen i nød en varm velkomst.

At hjælpe mennesker i nød. Det er noget, vi alle har mulighed for og kan gøre. Det gavner omverdenen, men også vore egne hjerter og sjæle. Når vi ukritisk lader angsten styre og tager afstand, mister vi en vigtig ingrediens i det at være menneske, nemlig empati. Alle mennesker vil langt hellere være opfyldt af varme og kærlige følelser end at være styret af vrede, væmmelse og afsky.

Der er brug for din omsorg

At stå sammen kræver sympati. Sensitivitet for andres (og egen) lidelse med dybt engagement i at lette og hindre lidelse er en menneskelig kvalitet. Det hører til de bedste og mest attraktive egenskaber, mennesker kan udvikle. Det øger den psykiske styrke og modstandskraft, at bruge sine gode egenskaber og insistere på at være den bedste udgave af sig selv.

At bevare venlighed og empati skal man gøre for sin egen skyld, for det er bestemt ikke sundt for os at være opfyldt af angst og vrede. Det er meget nedbrydende for psyken, når angsten styrer dig. Dit perspektiv bliver indskrænket, du kan ikke udvikle dig frit, du kan ikke lære nyt, du kan måske ikke færdes frit. Både i kroppen og i sindet skabes der et meget giftigt miljø. Og der kan let opstå aggression, endda ondskab, simpelthen fordi du vil beskytte din familie og dig selv. Men du skal også gøre det for andre, og der er virkelig mange, der har brug for din medfølelse og kærlighed, din omsorg og empati.

Hvordan tackle angsten?

Det bedste du kan gøre, når du er bange, er at acceptere dine følelser, vide, hvad der udløser dem og handle selvbeskyttende.

I en akut faresituation er det nødvendigt at være forberedt og bruge sit beredskab (flygte eller kæmpe). Men når faren er drevet over, er der brug for at regulere tanker og følelser igen, så de ikke giver anledning til falsk alarm og overreaktioner. Det kan man f.eks. ved at være opmærksom og nærværende i nuet, tale åbent sammen om det og så vidt muligt lære at skelne mellem reel og indbildt fare. Ikke generalisere faren til bestemte mennesker med bestemt etnisk baggrund eller religion, men forstå, hvad det handler om, og hvad du selv kan gøre. Der er brug for at opbygge modstandskraft, holde fast i sund fornuft og bevare medfølelse for andre, også i stressede situationer.

Målet er at stå sammen, bevare et højt niveau af medmenneskelighed og menneskeværd, selv om der sker ting, der ryster hele verden omkring os.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Helvedesild er uhyre smertefuldt
Kend dine luftvejsinfektioner

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
mandag, 20. maj 2024

Captcha Image