Skip to main content

Voksne Bloggere

Voksne Kvinders bloggere skriver om livet efter de fyrre, men også om livet med børn, forældre, mænd, sundhed og meget andet...
4 minutes reading time (783 words)

Du kan styrke dit selvværd hele livet

Du kan styrke dit selvværd hele livet

At vi som individer føler, at vi er noget værd, er ikke en følelse, vi er født med. Det handler om måden, vi tænker på – om os selv, andre, verden og fremtiden.

Det er aldrig for sent at arbejde med at udvikle et solidt og sundt selvværd, og de fleste har brug for at styrke deres selvoplevelse.

Et lavt selvværd kan nemlig have store konsekvenser for vores livskvalitet og føre direkte til angst og depression, mens et højt selvværd er forbundet med glæde og velvære.

Desværre lider hver femte dansker, i.flg. en ny undersøgelse foretaget for Psykiatrifonden, af lavt selvværd, som handler om den måde, vi opfatter os selv på. Hvordan vi tænker om os selv og de følelser, det udløser. At føle sig noget værd og være i stand til let at finde beviser på det er afgørende for vores psykiske trivsel.

Selvværd og selvtillid er ord, der ofte bruges i flæng. Men de betyder noget forskelligt, selv om de i høj grad spiller sammen.

Hvor selvværd er noget indre og handler om at være tilfreds med sig selv og både kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler, så handler selvtillid om at være tilfreds med det, man gør og have gode færdigheder. Det er f.eks. vigtigt at kunne sige fra og ikke finde sig i noget. Ofte vil det dog være sådan, at mestring af noget, man selv anser for vigtigt, også fører til øget selvværd.

Sådan grundlægges vores selvværd

Fra begyndelsen af livet er et af de mest grundlæggende vilkår for at udvikle selvværd betingelsesløs kærlighed og accept. Vi er ikke født med en grundlæggende tro på, at vi har værdi. Selvværdet udvikles i løbet af barndommen og op igennem livet. Det er let at føle sig elsket og accepteret, hvis der hele tiden er nogen, som giver udtryk for, at de elsker en – uanset om man er glad eller vred – og aldrig gør deres kærlighed betinget af f.eks. god opførsel.

Er man meget tidligt i sit liv i tvivl om, hvorvidt man er god nok, er man meget sårbar over for kritik, fordi man ikke får udviklet sin evne til at sortere i, hvad der er rigtigt eller forkert. Man opfatter kritik som sandhed, og tror, at man nok er et dårligt menneske, når andre siger det. På den måde bliver man alt for afhængig af andres humør og holdninger.

Udvikling af selvværd er mere kompliceret og afhænger også af humør. Man kan få mange komplimenter og ros, men hvis man ikke selv tror på dem eller ikke mener, man fortjener dem, preller det af.

Der er også mange, som ikke har haft en særlig god barndom, men som alligevel udvikler et stærkt selvværd. Det kan skyldes, at de har været omgivet af velmenende mennesker, som har støttet dem i udviklingen af et sundt selvværd eller, at de har en særlig robust psyke, som får dem til at blive ved med at søge positive oplevelser. Selvværdet er ikke stationært, men udvikles i løbet af livet og påvirkes af det, vi udsættes for som f.eks. fiaskoer og kriser.

Lavt selvværd har store konsekvenser

Når selvværdet er lavt, er man især præget af dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser om sig selv.

Det kan være sit udseende, sin måde at klare sig på i livet, sit kærlighedsforhold, sine måder at få dækket behovene på eller livsbetingelserne i det hele taget. Hvis man har for meget fokus på sig selv og sin egen smerte, kan det være svært at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser, og man bliver fraværende eller måske fjendtlig.

Når man er i dårligt humør, kan man let komme til at mistolke andre. Hvis ens partner f.eks. er i dårligt humør, tror man straks, at det handler om en selv. Ros bliver enten afvist eller forvrænget, fordi man er overbevist om, at man ikke er værd at sige noget pænt om, og omgivelserne kan have svært ved at hjælpe, selv om de kan mærke, man ikke har det godt.

Når man ikke føler sig noget værd, undlader man at gå efter det, man har brug for i livet. Det gælder f.eks. i forhold til andre mennesker og i forbindelse med uddannelse og job. Det er også svært at tage stilling til, hvad man vil med sit liv, for man har hverken nogen tro på, at man kan vælge eller, at det vil lykkes.

Måske savner man kontakt til andre mennesker, en kæreste eller en god ven eller flere spændende oplevelser, men man kan lige så godt lade være med at gå efter det, fordi man på forhånd forventer, at det vil mislykkes.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Kvinders vægthysteri ødelægger sexlivet
Hvorfor lytter lægerne ikke til vores erfaringer?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
mandag, 20. maj 2024

Captcha Image