Voksne Bloggere

Voksne Kvinders bloggere skriver om livet efter de fyrre, men også om livet med børn, forældre, mænd, sundhed og meget andet...
3 minutes reading time (617 words)

Patient, klar dig selv

Patient, klar dig selv

Det er hårdt arbejde at være syg. Mentalt kan det i sig selv være en svær situation, og man kan være træt og utilpas. Og så er der alt det med at holde styr på journalen, aftalerne med lægen og information til familie og venner.

Der kan være hjælp at hente, men i bund og grund er det kun patienten, der kan gøre det store arbejde.

Nu har Helle Thorning-Schmidt foreslået, at behandlingen af bl.a. kronisk syge i højere grad skal foregå i hjemmet end på hospitalet.

Tanken er besnærende. Hvem har lyst til at ligge på hospitalet, hvis man kan undgå det? Og hvem har ikke lyst til selv at klare tingene, så man slipper for venteværelser og unødig transport?

Men de nye ideer, som vores statsminister fremdrog på Danske Regioners generalforsamling, har helt klart også en risiko. Igen ser det ud som om ’de røde’ har glemt de svage.

Et par store spørgsmål springer i øjnene: Skal det være de praktiserende læger, der i højere grad hjælper alvorligt syge patienter? Har de mon tid og uddannelse til det? Hvordan sikrer vi, at denne måske gode ide, ikke går ud over svage patienter, som ikke evner at tage ansvar for deres egen behandling?

Både læger og patienter er forskellige. Nogle praktiserende læger er virkelig dygtige. De vil kunne tage de nye opgaver på sig og de vil give sig den nødvendige tid. Andre har bare hverken evnerne eller den tilstrækkelige tid og viden. Og på samme måde: Nogle patienter evner at påtage sig et større ansvar for deres behandling. Andre magter det simpelthen ikke.

Alene med lægen

Skal behandlingen rykke fra hospitalerne og hjem til patienterne, må det jo selvklart betyde, at den praktiserende læge i mange tilfælde og i lange perioder bliver eneste kontakt til sundhedsvæsenet. De fleste af os har oplevet, hvor lidt tid den praktiserende læge har til sine patienter.

Vores egen læge sidder ofte alene uden mulighed for at sparre med specialister indenfor særlige sygdomme, og han eller hun får stort set ingen efteruddannelse i de sygdomme, som hospitalerne hidtil har taget ansvar for.

Til støtte og for bare at høre andres input vil der fremover for patienten stort set kun være familie og venner. Og også her er vi jo forskellige – ikke alle har pårørende, der kan stå model til den anstrengende og udfordrende rejse en sygdom kan være.

Og så er det man undrer, om statsministeren har tænkt på, hvordan det vil fungere, at man lægger ansvaret udenfor hospitalets mure, også med de patienter, der ikke er rustede til i højere grad at klare sig selv.

Behandler man alle lige, så skaber man større ulighed. Går man ud fra, at vi er ens og kan det samme, tager man grueligt fejl. Læger kan ikke det samme, og patienter kan slet heller ikke det samme.

Hvor er plan B, Helle T? Hvad gør vi, hvis en hel masse patienter viser sig at have brug for de rammer, som hospitalet tilbyder? Hvad med de svage, som ikke kan slå i bordet overfor den praktiserende læge og kræve tid og den omsorg, som hospitalet før tilbød?

Risikoen er, at det igen-igen bliver de stærke patienter, der klarer skærene og de nye betingelser, mens de svage svigtes og får ringere behandling end hidtil.

Det lyder fint at den enkelte patient skal tage ansvar. Og det er da helt rigtigt, at vi ikke skal trække mere på hospitalsvæsenet end højst nødvendigt. Men vil man lægge ansvar ud til patienterne, må man også give dem mulighed for i lige stor udstrækning at leve op til ansvaret.

Igen tegner det til at vi i dette land vil acceptere stadig større ulighed mellem stærke og svage patienter.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

En ’svulst’ kan være en byld
Pletblødninger skal undersøges

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Gæst
Lørdag, 28. maj 2022

Captcha Image