Skip to main content

5 råd der sikrer dig et 14 år længere liv

Følger du fem livsstilsråd kan du leve op til 14 år længere end kvinder, der ikke følger dem.

{snippet start}

Det viser en amerikansk undersøgelse fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, hvor forskere har fulgt 78.865 kvinder og 44.354 mænd i hhv. 34 og 27 år.

Kvinderne var deltagere i Nurses' Health Study og mændene i Health Professionals Follow-up Study, der er to store undersøgelser, som jævnligt spørger til deltagernes livsstilsvaner og helbred.

Den nye analyse viser at fem sunde vaner - en sund kost, jævnlig træning, en sund kropvægt, kun lidt alkohol og ikke at ryge - kan sikre kvinder et 14 år længere liv og mænd 12 år ekstra.

Forskerne fandt også, at deltagere med den sundeste livsstil, var 82 procent mindre tilbøjelige til at dø af hjerte-kar-sygdomme og 65 procent mindre tilbøjelige til at dø af kræft.

Amerikanerne har en kortere gennemsnitlig forventet levetid - 79,3 år - end næsten alle andre højindkomstlande. I Danmark er den forventede levetid over 81 år.

Forskerne fra Harvard undersøgte hvordan en sund livsstil på de fem områder påvirkede dødeligheden udfra om deltagerne:

  1. trænede mindst 30 minutter eller mere om dagen med moderat til kraftig fysisk aktivitet
  2. drak moderat (max. et glas vin om dagen for kvinder eller op til to glas for mænd)
  3. spiste en sund kost
  4. ikke røg
  5. havde et BMI mellem 19 og 25

Deltagere, der ikke levede op til nogen af ​​de fem kriterier, anslog forskerne, at den forventede levetid som 50-årig var 29 år for kvinder og 25,5 år for mænd.

Men deltagere, der levede op til alle fem kriterier, havde en forventet levetid som 50-årig på 43,1 år ekstra for kvinder og 37,6 år for mænd.

Med andre ord, fik kvinder, der levede op til alle fem kriterier, i gennemsnit 14 år ekstra i den sidste ende, mens sunde mænd fik 12 år ekstra, sammenlignet med deltagere, der levede mest usundt.

Jo sundere deltagerne levede og jo flere af de fem livsstilsvaner, de efterlevede, desto længere levede de.

"Undersøgelse understreger vigtigheden af ​​at følge sunde livsstilsvaner hvis man vil leve længe," siger Frank Hu, formand for Institut for Ernæring ved Harvard Chan School og seniorforfatter af undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Cirkulation.