Skip to main content

Kontrol er vigtig for hvor gammel du føler dig

Jo mere kontrol du har over dit eget liv og jo mere fysisk aktiv, du er, des yngre føler du dig.

{snippet start}

Det antyder to nye undersøgelser, der netop er blevet præsenteret på American Psychological Associations årlige kongres i San Francisco.

Øget kontrol og motion kan medvirke til at forbedre de kognitive evner, levetid og livskvalitet, mener forskerne bag undersøgelserne.

"Forskning tyder på, at en yngre subjektiv alder - at folk føler sig yngre end deres kronologiske alder - er forbundet med en række positive resultater hos ældre personer, herunder bedre hukommelse, sundhed og lang levetid," siger Jennifer Bellingtier fra Friedrich Schiller University.

"Vores forskning tyder på, at subjektive aldersændringer ændrer sig på daglig basis og får ældre voksne til at føle sig betydeligt yngre på dage, hvor de har større følelse af kontrol."

Bellingtier og medforsker Shevaun Neupert fra North Carolina State University, hyrede 116 ældre voksne (60-90 år) og 106 yngre voksne (18-36 år) og bad dem besvare undersøgelser hver dag i ni dage. Deltagerne blev bedt om at svare på en række udtalelser om det kontrolniveau, de følte, de havde hver dag (f.eks. "I de sidste 24 timer havde jeg en vis indflydelse på, i hvilken grad jeg ville være involveret i aktiviteter") og blev spurgt om hvor gamle de følte sig den dag.

Forskerne fandt at der var en stor variation i den daglige subjektiv alder i begge grupper i løbet af undersøgelsen, men de fandt især en betydelig sammenhæng mellem opfattet kontrolniveau hver dag og subjektiv alder i den ældre voksengruppe, men ikke i den yngre gruppe.

Undersøgelsen understreger, at plejehjem, sygehuse og andre institutioner har en vigtig opgave i at sikre ældres opfattelse af selv at have ansvar og styr over deres liv.

"At sikre et dagligt miljø, der gør det muligt for ældre voksne at føle sig mere i kontrol, kan være en nyttig metode til at opretholde en ungdommelig ånd og overordnet trivsel," pointerer Bellingtier, der også understreger at man selv kan gøre noget for at opnå større kontrol.

"For eksempel kan nogle interventioner være formelle i form af regelmæssige møder med en terapeut for at diskutere måder at tage kontrol over situationer og hvordan man kan reagere på situationer, som man ikke kan kontrollere. Man kunne overveje at udvikle smartphone apps til at komme med daglige forslag til måder at forbedre kontrollen den givne dag og forbedre ens overordnede følelse af kontrol," siger Bellingtier.

Ud over at forstærke kontrollen, kan en anden metode til føle sig yngre være så simpelt som øget fysisk aktivitet. Det antyder en anden undersøgelse præsenteret på kongressen.

"Vores resultater tyder på, at en mere aktiv livsstil kan resultere i en mere ungdommelig subjektiv alder," siger Matthew Hughes fra University of North Carolina, Greensboro, der præsenterede undersøgelsen.

Hughes og hans kolleger rekrutterede 59 voksne i Boston-området mellem 35 og 69 år, som ikke var involveret i rutinemæssig fysisk aktivitet. Alle deltagere fik FitBit Fitness Tracker, hvorefter forskerne overvågede hvor mange skridt de gik i fem uger. De personer, der gik mest i slutningen af ​​undersøgelsen, rapporterede lavere subjektiv alder.

"Da dette var en del af en pilotundersøgelse, var vores deltagerantal lille," pointere Hughes.

"Selvom resultaterne tyder på, at gåture kan bidrage til at føle sig yngre, er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser med et større deltagerantal."