Det sociale sikkerhedsnet og et dyrt sundhedssystem rammer tilsyneladende især de arbejdsløse kvinder i USA hårdt.

Større forskel på kvinders levealder i USA

 

Middellevetiden blandt mindre uddannede hvide kvinder i USA er faldende, mens deres bedre uddannede jævnaldrende lever længere.

Det viser en ny undersøgelse, der peger på, at det dels skyldes arbejdsløshed og dels rygning.

"Dødeligheden er faldende for højtuddannede kvinder, men stigende for lavt uddannede kvinder," siger Jennifer Karas Montez, fra Harvard Center for Befolknings- og Udviklings Studier.

Uanset uddannelsesniveau lever amerikanske mænd længere end tidligere, mens dødeligheden vokser blandt de kvinder, der ikke har taget en gymnasial uddannelse.

Fra 2002 til 2006 var risikoen for at dø 66 pct. højere for kvinder uden en gymnasial uddannelse end for kvinder, der afsluttede gymnasiet. Og beskæftigelse og rygning er de to faktorer, der synes at forklare forskellen, siger Jennifer Montez.

Netværk er vigtige

Undersøgelsen, der er offentliggjort i Journal of Health, er baseret på data fra mere end 46.000 hvide kvinder i alderen 45-84, der deltog i en national, amerikansk sundhedsundersøgelse fra 1997 til 2006.

Kvinderne blev inddelt i to grupper: dem uden en gymnasieuddannelse og dem med mindst en studentereksamen.

Mellem 1997 og 2001 var dødeligheden blandt kvinder uden en gymnasieuddannelse 37pct. højere end for kvinder, der afsluttede gymnasiet. Men fra 2002 til 2006 var den ulighed steget til 66 pct., siger forskerne.

"Vores undersøgelse viste, at den voksende betydning af uddannelse for kvinders beskæftigelse og rygevaner var de vigtigste forklaringer på den voksende kløft i dødsrisikoen,” siger Jennifer Montez, der også peger på fedme, ægteskabelig status og psykisk sundhed, som risikofaktorer.

Forskerne peger på, at beskæftigelsen giver fordele i form af sociale netværk og en følelse af et formål med tilværelsen. Det giver selvværd og mental og fysisk styrke. De mener, at adgang til sociale netværk og støtte via et job kan være blevet vigtigere i de seneste årtier, hvor mange er blevet skilt, og familierne er blevet mindre. Samtidig peger forskerne på, at sundhed og social lighed er tæt forbundet.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?