Skip to main content

Pas på grillen: Du optager kræftfremkaldende stoffer gennem huden

Står du tæt på grillen i sommervarmen, så øger det din risiko for at optage kræftfremkaldende stoffer gennem huden.

{snippet start}

Det viser en ny undersøgelse, der har undersøgt hvor mange skadelige stoffer, der udskilles gennem urinen, hvis man har hhv. indåndet de skadelige stoffer eller optaget dem gennem huden.

Grillning producerer store mængder polycykliske aromatiske carbonhydrider eller PAH'er, der er kræftfremkaldende forbindelser, som kan forårsage respiratoriske sygdomme og DNA-mutationer. At spise grillet mad er den mest almindelige kilde til PAH'er, men en nylig undersøgelse viste at også personer, der stod tæt på en grill havde et øget PAH-niveau pga. indånding eller optagelse af stofferne gennem huden.

I en ny undersøgelse offentliggjort i Environmental Science & Technology ville forskerne finde ud af om indånding eller hudoptagelse medførte det højeste PAH-niveau.

Forskerne opdelte frivillige i grupper ved en udendørs grill for at udsætte dem for varierende eksponeringer af mad og røg.

Efter at have analyseret urinprøver fra de frivillige, konkluderede forskerne, at madindtagelse, som forventet, tegnede sig for den største PAH-eksponering.

Men derudover var huden den næsthøjeste eksponeringsvej efterfulgt af indånding.

Forskerne mener, at olier i grilldampene sandsynligvis øger hudoptagelsen af ​​PAH'er.

Desuden fandt de ud af, at selvom tøj kan reducere hudeksponering for PAH'er på kort sigt, så optager huden store mængder PAH, når tøjet er mættet med grillrøg.

De foreslår derfor at man skal vaske tøjet kort efter at have forladt et grillområde for at reducere eksponeringen.