Skip to main content

HPV kan bryde ud efter flere år i hi

 

HPV-infektioner kan pludselig bryde ud hos kvinder i overgangsalderen.

{module 117}

Men det behøver ikke at skyldes at de har været seksuelt aktive med en ny partner - og måske utro. Ny forskning tyder på at Humant Papillomvirus (HPV) kan have så lav aktivitet at det ikke kan opdages i test, men efter nogle år kan reaktiveres igen.

I lighed med vira som varicella zoster, der kan forårsage helvedesild, kan HPV efter et par år komme under detektionsgrænsen, for så at bryde ud senere. Undersøgelsen præsenteret i The Journal of Infectious Diseases  understreger behovet for yderligere forskning for bedre at forstå HPV-infektioner, især hos kvinder i de store årgange.

I tidligere undersøgelser er HPV fundet hos 25 til 50 procent af de unge, seksuelt aktive kvinder. I de fleste af disse tilfælde er virus efter to år "udryddet" eller kan ikke længere detekteres i prøverne.

Undersøgelser har vist, at HPV-infektion topper hos unge kvinder omkring den seksuelle debut og begynder at falde i slutningen af 20'erne og 30'erne. I nogle lande, eksempelvis i Central-og Sydamerika, har HPV vist sig at toppe omkring overgangsalderen. Men i USA og Europa fortsætter HPV prævalens med at falde med alderen - eller forbliver i hvert fald lav.  

En gruppe forskere fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health og Perdana University Graduate School of Medicine i Serdang, Malaysia, satte sig for at undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på disse forskelle. De sammenlignede forskelle i både nylig seksuel adfærd og seksuel adfærd gennem hele livet hos kvinder i Baltimore, Maryland, USA.   Undersøgelsen omfattede omkring 850 kvinder i alderen 35-60 år, som rutinemæssigt blev screenet for livmoderhalskræft fra 2008 til 2011.

HPV prævalensen var højere blandt kvinder, der havde haft en ny seksualpartner i løbet af sidste 6 måneder før undersøgelsens start, men det var mindre end 3 procent, der havde dyrket sex med en ny partner i den periode. Men næsten 77 procent af de detekterbare HPV-infektioner blev påvist hos kvinder, der havde haft fem eller flere seksuelle partnere i deres levetid.   

"Tilsammen viser vores data at risikoen for genaktivering af HPV øges omkring 50 års-alderen og kan være årsag til en større del af HPV hos ældre kvinder i forhold til nye infektioner," skriver forskerne.  

Ifølge forfatterne, er en vigtig pointe i denne undersøgelse, at kvinder, der havde deres seksuelle debut under og efter den seksuelle revolution i 1960'erne og 1970'erne, har en betydeligt højere risiko for HPV-infektion sammenlignet med kvinder, som debuterede før 1965 - sandsynligvis på grund et større antal seksuelle partnere i løbet af deres levetid.

Tidligere undersøgelser, der viser, at HPV er "udryddet" efter to år har været baseret på kun en eller to negative screeninger. Adskillige undersøgelser har vist, at typespecifikke HPV kan detekteres igen efter en lang periode, men man ved ikke ved om dette skyldes reaktivering af en infektion eller om det skyldes en ny infektion.

"Yderligere forskning er nødvendig for bedre at forstå HPV-infektion hos ældre kvinder, og til at forstå vigtigheden af HPV persistens og reaktivering i alle kvinder," mener DR. Bree A. Weaver, der er redaktør på tidsskriftet.

Forskerne vil fortsætte med at følge kvinderne i undersøgelsen for yderligere at bekræfte deres resultater.

"Et langsigtet studie af meget seksuelt aktive kvinder, som skal igennem overgangsalderen i det næste årti er et presserende behov for præcist at vurdere den potentielle risiko for livmoderhalskræft hos de store årgange, der kommer i overgangsalderen - og for at kunneudvikle nye vejledninger og forebyggelsesstrategier," skriver forskerne.