Skip to main content

Tag selv opvasken og få mere sex

 

Traditionel fordeling af husarbejdet betyder at par oftere dyrker sex.
 

Er du træt af at din mand aldrig deltager i indkøb, madlavning og opvask, så glæd dig over at I til gengæld dyrker sex oftere end hvis han gjorde.

{module 117}

Det er i hvert fald resultatet af en stor undersøgelse, der viser at heteroseksuelle par, der fordeler opgaverne i hjemmet traditionelt, har mere sex.

Undersøgelsen baserer sig på amerikanske par, der i 1992-1994 besvarede spørgsmål om deres samliv, så spørgsmålet er om den har relevans for danske kønsroller her 20 år efter.

Tidligere undersøgelser har vist, at mænd fik mere sex, hvis de tog mere del i husarbejdet, hvilket indebærer, at man(d) byttede husarbejde med sex. Men disse undersøgelser tog ikke højde for hvilke opgaver ægtemændene lavede.  

Den nye undersøgelse, offentliggjort i februar nummeret af tidsskriftet American Sociological Review, viser, at sex ikke er et forhandlingsobjekt. I stedet er sex knyttet til hvilke typer gøremål hver ægtefælle er fuldført.  

Undersøgelsen viser at par, der følger de traditionelle kønsroller for husarbejdet - altså hvor kvindenstår for madlavning, rengøring og indkøb, mens mænd står for havearbejde, betaler regninger og står for bilen - har en større seksuel frekvens.  

"Resultaterne viser, at kønnet stadig er årsag til en hel del af hverdagsstrukturen i ægteskabet," siger medforfatter Julie Brines, der er lektor i sociologi ved University of Washington.

"Især ser det ud til, at de kønsidentiteter ægtemænd og hustruer udtrykke gennem deres husarbejde, også hjælper med at strukturere den seksuelle adfærd."  

Årsag til konflikter

Mænd bør dog ikke tage disse resultater som begrundelse for ikke at deltage i madlavning, rengøring, indkøb eller andre traditionelle kvindeopgaver i hjemmet, advarer medforfatter Sabino Kornrich, der er forsker ved Juan March Institute i Madrid.

"Mænd, der nægter at hjælpe til med husarbejdet risikerer at øge konflikterne i deres ægteskab og mindske deres kones 'ægteskabelige tilfredshed'."  

Resultaterne stammer fra en landsdækkende undersøgelse af omkring 4.500 heteroseksuelle gifte amerikanske par, der deltog i den landsdækkende undersøgelse af familier og husstande mellem 1992 og 1994. Brines siger, at det er usandsynligt, at hverken seksuel frekvens eller opdelingen af husarbejdet - som i denne undersøgelse ikke omfattede børnepasning - har ændret sig meget siden da.  

Forskerne optalte at parrene gennemsnitligt brugte 51 timer om ugen på husarbejde, fordelt på 34 timer med traditionelt kvindelige gøremål og 17 timer på traditionelt mandesysler.

Mændenes gennemsnitsalder var 46 år, mens kvindernes var 44 år.  

Kvinderne hjælper meget mere

Mændene udførte omkring en femtedel af de traditionelle kvindelige opgaver og lidt mere end halvdelen af det typiske mande-arbejde. Dette tyder på, at kvinderne oftere hjalp mænd med deres huslige pligter end mænd hjalp med kvindens traditionelle opgaver.  

Mænd og kvinder rapporterede at have sex i gennemsnit ca. fem gange om måneden forud for undersøgelsen. Men ægteskaber, hvor hustruen stod for alle de traditionelle kvindelige opgaver, rapporterede at have haft sex omkring 1,6 gange oftere end de par, hvor manden stod for alle de traditionelt kvindelige gøremål. Det vil sige at traditionelle krønsrollers fordeling betød tre samlejer mere om måneden end gennemsnittet.  

Brines, der er ekspert i familie- og husholdningsdynamik, siger, at det ikke var overraskende, at seksuel aktivitet var forbundet med en opdeling af husholdningen.

"Hvis der er noget, der overraskede os, var det hvor robust forbindelsen var mellem en traditionel opdeling af husarbejdet og seksuel frekvens."  

Forskerne udelukker andre mulige forklaringer på deres resultater:  

- At nogle mænd err mere insisterende, ja, nærmest tvinger sig til sex, spiller ingen rolle for undersøgelsens resultater, da undersøgelsen viste at kvinderne viste lige stor grad af seksuel tilfredshed uanset om de levede i et traditionelt eller utraditionelt parforhold.

- Det havde heller ingen indflydelse på den seksulle hyppighed og fordelingen af husarbejdet hvis begge parter havde arbejde, ligesom størrelsen af kvindens løn heller ikke spillede nogen rolle.

- Andre variabler som lykke i ægteskabet, religion og kønsideologi spillede heller ikke en rolle.  

"Ægteskab i dag er ikke, hvad det var for 30 eller 40 år siden, men der er nogle ting, der fortsat er vigtige," siger Brines.

"Sex og husarbejde er stadig vigtige aspekter af at dele et liv, og begge er relateret til ægteskabelig tilfredshed og hvordan ægtefæller udtrykker deres kønsidentitet."