Skip to main content

Ikke i aften skat

 

Rejsningsbesvær er ofte det første fysiske tegn på, at en mand har type 2-diabetes. Derfor burde det være lovpligtigt for lægerne at spørge til patienternes sexliv, mener diabeteslæge Niels Ejskjær

Mere end halvdelen af samtlige mandlige type 2-diabetikere har alvorlige problemer med potensen. Og problemet er ofte kommet snigende over 5-10 år, før de har fået konstateret deres diabetes.

”Rejsningsbesvær er det første sted, hvor der sker en ændring i ens mekanisme, fordi der ikke er fuldt tryk på hverken blodbaner eller nervebaner,” siger diabeteslæge, ph.d. Niels Ejskjær fra Århus Universitetshospital.

Han mener, det burde være lovpligtigt for lægerne at spørge ind til patienternes sexliv. Både mændenes og kvindernes.

”Seksuel dysfunktion er en global risikomarkør for sygdom, og derfor burde lægerne have pligt til at spørge patienterne om det, sådan som de skulle før i tiden,” siger Niels Ejskjær.

"I dag anbefaler Sundhedsstyrelsen lægerne at gøre det, men de fleste gør det ikke, fordi der er nogle kulturelle og kønsmæssige barrierer, der gør, at mange både læger og patienter synes, det er flovt at tale om. Men det burde de," mener Niels Ejskjær.

”Den mandlige seksuelle dysfunktion er mere målbar end kvindernes, men begge køn bliver ramt på deres libido, hvis der er noget galt," siger Niels Ejskjær.

Mændenes rejsningsbesvær er til at få øje på, hvorimod kvinderne pr. tradition ikke taler så meget om manglende ophidselse og orgasme som mændene.

"Kvinderne er opdraget til at tro, at det udelukkende er noget psykisk, men vi møder faktisk ofte både kvinder og mænd i 30´erne og 40´erne, der har svære vanskeligheder,” siger Niels Ejskjær.

Han påpeger, at selv WHO har givet udtryk for, at et velfungerende sexliv er en menneskeret.

"Derfor er rejsningsbesvær og manglende libido en rigtig slem tilstand, der ofte virker invaliderende på mennesker," siger han.

Overraskende åbenhed

”Den seksuelle drift er utrolig stærk, og hvis ens seksualliv ikke fungerer, så er der mange, der vælger at finde en løsning uden for parforholdet. Derfor er det også utrolig vigtigt for parforholdet, at man taler om de seksuelle problemer, selv om mange nok vil føle det som et prestigetab at skulle indrømme, at man har dem,” siger Niels Ejskjær.

Derfor var det også meget overraskende for lægerne, at en undersøgelse for nylig viste, at 75 pct. af de adspurgte mænd med type 2-diabetes rent faktisk taler med deres partner om deres rejsningsproblemer. Undersøgelsen blev foretaget af Diabetesforeningen i samarbejde med medicinalfirmaet Eli Lilly, og der deltog i alt 1.052 mænd. Af dem havde to ud af tre oplevet rejsningsbesvær, og af dem oplevede 56 pct. besvær med at få rejsning hver gang, de gerne ville have sex..

”Resultatet var overraskende, fordi vi troede, at mændene ville være mere tilbageholdende med at tale med deres partner om det,” siger Niels Ejskjær.

Men det gør mange tilsyneladende, men så taler de heller ikke med andre om problemet. Således viser undersøgelsen, at 69 pct. ikke taler med andre end partneren om det.

Tilfreds partner

Mændenes forholdsvise åbenhjertighed over for partneren giver sig også udslag i et andet overraskende resultat, nemlig at det for 44 pct. af de adspurgte mænd med rejsningsbesvær er af afgørende betydning, at deres partner er tilfreds, mens 46 pct. mener, det er af stor betydning, når de vælger behandling for rejsningsbesvær.

88 pct. af mændene kender minimum ét behandlingsmiddel, og af dem foretrækker de 83 pct.at bruge potenspiller for at kunne gennemføre et samleje. Når mændene skal vælge behandlingsform, så er det vigtigt for dem, at behandlingsformen har en dokumenteret, videnskabelig effekt. Derudover spiller lægens anbefaling, hurtig virkning og mulighed for et spontant sexliv også en afgørende rolle.

Der findes i dag tre forskellige potenspiller på det danske marked, Cialis, Levitra og Viagra. De tre potenspiller virker alle ved at afslappe musklerne i penis, så blodet kan løbe til, når manden bliver seksuelt stimuleret, men der er forskel i virkningsvarigheden for de tre lægemidler.

Tidligere undersøgelser har vist, at mange partnere foretrækker de længerevirkende behandlinger, fordi det giver parret tid til at slappe af og tage tingene i eget tempo.

”Pillerne er meget potente og virker kraftigt på både blodkar og blodtryk, ligesom de kan have nogle bivirkninger, man skal være opmærksom på,” siger Niels Ejskjær.

Han påpeger eksempelvis, at mænd, der får nitroglycerin for hjertekramper, kan risikere at falde om med et alvorligt blodtryksfald, hvis de tager potenspiller.

”Derfor er det vigtigt, at pillerne er ordineret af ens læge, så man både kan sikre, at mændene får den rigtige information, og at der er kontrol med indtaget."

Undgå internettet

Potenspillerne koster mellem 90 og 120 kr. pr. stk., og derfor er der mange, der fristes til at købe dem på internettet, fordi de tror, det er billigere.

”Men det skal man endelig ikke gøre. Man kan både risikere, at pillerne er virkningsløse, fordi de indeholder alt andet end et potensmiddel, men de kan også være farlige, fordi de kan indeholde forurenede stoffer. Der er jo en grund til, at potenspillerne ikke er håndkøbsmedicin,” siger Niels Ejskjær.

Han understreger, at mange mænd med diabetes faktisk kan få tilskud til potenspiller, hvis deres læge skønner, at de ud over rejsningsbesvær også har andre organpåvirkninger på grund af deres diabetes.

”Så alene af den grund er det en god idé at tage en snak med lægen, hvis man har rejsningsproblemer,”siger Niels Ejskjær.

Det viste undersøgelsen også
  • Af de 1.052 mandlige diabetikere, der deltog i Diabetesforeningens og Eli Lillys undersøgelse, havde 73 pct. type 2-diabetes og 27 pct. type 1.
  • 45 pct. var mellem 30 og 60 år, 55 pct. var over 60 år.
  • 50 pct. gik til kontrol hos deres praktiserende læge, 32 pct. på ambulatorium og 18 pct. begge steder.
  • 67 pct. af deltagerne havde oplevet rejsningsproblemer.
  • 56 pct. oplever rejsningsproblemer hver gang, de har sex.
  • 85 pct. ser lægen som den vigtigste samtalepartner ud over partneren.
  • Kun 33 pct. har talt med deres læge om rejsningsbesvær.
  • 24 pct. angiver, at deres sexliv er gået helt i stå, efter at manden har fået rejsningsproblemer.
  • 90 pct. angiver, at partnerens tilfredshed er af stor eller afgørende betydning, når de vælger behandling for rejsningsbesvær.