Et gen påvirker mænd og kvinder forskelligt, så kvinder oplever smerter dobbelt så slemt som mænd.Et gen påvirker mænd og kvinder forskelligt, så kvinder oplever smerter dobbelt så slemt som mænd.

Gen årsag til forskellige smerter hos mænd og kvinder

 

Flere kvinder end mænd udvikler kroniske lændesmerter og iskias. Forklaringen kan være en genvariant, der har indflydelse på kroppens smerteregulering.

"I vores undersøgelse var vi overraskede over at opdage, at den samme genvariant faktisk kan fremme kroniske smerter hos kvinder og undertrykke smerter hos mænd," siger professor Johannes Gjerstad, seniorforsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge.

Professor Gjerstad ledede et forskningsprojek med næsten 300 patienter, der lider af diskusprolaps på Oslo Universitetshospital og ved Haukeland Universitetshospital i Bergen. Patienterne blev fulgt i et år efter indlæggelsen.

Dobbelt så meget smerte

Selv om alle stort set har de samme gener, er der mange gener, som findes i flere versioner - en almindelig og en variant af genet. Generelt er disse genetiske variationer ikke afhængige af personens køn, men der er undtagelser.

"Som forventet blev lidt flere mænd end kvinder henvist til hospitalet for diskusprolaps," fortsætter professor Gjerstad.

"I løbet af undersøgelsen har vi observeret, at mændene kommer sig hurtigere end kvinder."

Tidligere undersøgelser af dyr har givet forskerne et fingerpeg om, at et gen, der koder OPRM1-receptoren - som er involveret i kroppens smerteregulering - er årsagen.

Det viser sig, at kvinderne med en variant af dette gen ofte oplevede dobbelt så meget smerte som de mænd, der havde den samme genvariant. Et år efter deres prolaps, rapporterede disse kvinder en gennemsnitlig smerteintensitet på omkring fire, mens mændene i gennemsnit rapporterede en smerteintensitet på to -   på en smerte skala fra 0 til 10.

Hver fjerde har genvarianten

Omkring én ud af fire personer, uafhængig af køn, bærer denne uheldige genvariant.

Skønsmæssigt 60 til 80 procent af Danmarks befolkning får lændesmerter på et tidspunkt i livet. Ingen enkelt lidelse koster samfundet mere i sociale ydelser. Hvorfor nogle mennesker udvikler kroniske rygsmerter efter en prolaps og andre ikke gør har længe været et mysterium.

Tidligere forskningsresultater viser, at et gen, der koder for COMT-receptoren spiller en rolle i oplevelsen af smerte et halvt år efter en diskusprolaps. Genet synes dog først at slå igennem for alvor efter et år.

Patienterne i undersøgelsen rapporterede om deres smerter via et spørgeskema. Et år efter prolapsen var to ud af tre rygpatienter fuldstændig raske. Men den sidste tredjedel, hovedsageligt kvinder, fortsatte med at opleve ubehag.

Erfaringer fra den norske undersøgelse kan i sidste ende hjælpe forskere til at tilpasse forebyggelse og bedre behandling.

En faktor i andre typer af smerte?

OPRM1 receptoren har ingen direkte betydning for ryggens fysiske tilstand, men er snarere kendt for at spille en central rolle i hjernens regulering af smerte. Derfor mener forskerne, at deres resultater kan være relevante for andre oplevelser af smerte.

Spørgsmålet er dog hvordan det er muligt, at den samme genvariant har forskellige virkninger på mænd og kvinder? Svaret er komplekst, men kort sagt har det at gøre med de iboende forskelle mellem mænd og kvinders hjerner.

Professor Gjerstad understreger, at selv om OPRM1 genet er en vigtig medvirkende faktor, er det ikke den eneste forklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler kroniske rygsmerter og andre ikke gør.

"Denne genvariant kan ikke i sig selv forårsage kroniske smerter - ej heller er en mand eller kvinde, der har denne" uheldige "genvariant dømt til at lide af rygsmerter," siger han.

"Miljømæssige faktorer, såsom psykosocial arbejdsbyrde spiller absolut en rolle sammen med disse gener."

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?