Kvinder får smertemedicin bare fordi de er kvinder

 

Læger udskriver mere smertemedicin til kvinder end til mænd. Uanset smerternes type eller styrke og uanset social klasse og alder. Kvinderne får medicinen bare fordi de er kvinder.

En undersøgelse, der er offentliggjort i det spanske videnskabelige tidsskrift Gaceta Sanitaria bekræfter tidligere viden om, at netop kønnet afgør, hvor meget smertestillende kvinder og mænd får. Nu har det også vist sig, at fænomenet er mere udbredt i områder med dårlig ligestilling.

Inspireret af nogle undersøgelser fra 1999 foretaget på University of Harvard, har forskere ved universitet i Alicante afsløret, at sociale og økonomiske forskelle mellem mænd og kvinder har indflydelse på, hvordan og hvor meget smertestillende medicin lægerne udskriver.

”Både i Spanien og i andre lande, lider kvinder mere og oftere af smerter end mænd, derfor er det logisk, at der udskrives mere medicin til kvinder,” siger den ledende forsker Elis Chilet Rossell.

Men denne nye analyse går et skridt videre og bekræfter, at uanset smerternes styrke, sociale klasser og alder, medfører bare det at være kvinde større sandsynlighed for at få udskrevet smertemedicin.

”Det afhænger også af, om patienten bor i det område, hvor der er mindre ligestilling mellem kønnene,” siger Elisa Chilet Rossell.

Kommer ikke til specialist

Som baggrund for undersøgelsen brugte forskerne informationer fra en stor landsdækkende, spansk undersøgelse fra 2006 sammen med informationer fra amerikansk registrering af kønsforskelle indenfor sundhed. Med disse informationer sammenlignede forskerne udskrivelser af smertepræparater ud fra køn og ud fra andre sociale sammenhænge. Resultatet fastslog en ren kønsforskel på 29 pct. i udskrivninger af smertemedicin.

”Kønsforskellene i udskrivninger af smertemedicin kan påvirke kvindernes sundhed negativt. Kvinderne får mere medicinsk behandling for smerter end mænd, men det kan være symptomatisk behandling, hvor man er blind for årsagerne til smerterne,” siger forskerne.

Undersøgelsen viste også, at smerteplagede kvinder, der lever i områder med manglende ligestilling, i mindre grad kom til specialist end mændene. De blev udelukkende behandlet af den praktiserende læge. Forskerne mener, at deres undersøgelse bidrager til en ny forståelse af uligheder i udskrivelse af smertestillende præparater, og at den demonstrerer politiske og økonomiske faktorer i forbindelse med sundhedsproblemer og behandling.

”Forskningen om brugen af smertepræparater og sygeliggørelse af kvinder bør fremover tage højde for de sociale forhold, da der er en høj pris i form af kvindernes forringede helbred og øgede medicinudgifter,” siger Chilet.

 

 

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?