Den gode og den onde diabetescirkel

Målinger af blodsukkeret kan afsløre om din diæt er korrekt.
 

Mange diabetespatienter oplever, at deres kamp mod vægten og livmålet kan være lidt af en ond cirkel.

Mange diabetespatienter oplever, at deres kamp mod vægten og livmålet kan være lidt af en ond cirkel.

En af årsagerne til, at de er blevet diabetikere, er ofte, at de har haft for meget fedt på sidebenene, men samtidig er en af bivirkningerne ved deres diabetesbehandling, at de tager på eller i hvert fald har meget svært ved at tabe sig.

Når dertil kommer en sikker viden om, at for høj kropsvægt betyder, at kroppens eget insulin fungerer dårligt, er det ikke mærkeligt, at man som diabetespatient netop vægtmæssigt kan opleve sig som fanget i den berømte onde cirkel.

Vælger man i stedet at tage de positive briller på og fokusere på den gode cirkel, er der forbavsende mange gevinster at hente ved et vægttab. Diabetikere, for hvem det lykkes at tabe sig, vinder ikke bare stort på livskvaliteten. Ud over et langt bedre velbefindende får diabetikere også store fysiske gevinster bare ved at tabe sig få kilo, ikke mindst med hensyn til senkomplikationer.

Få kilo - store gevinster

Undersøgelser viser således, at et vægttab på bare få kilo giver store gevinster både med hensyn til kroppens umiddelbare sundhedstilstand, og når man ser på det langvarige slid på organerne. Vægttab er altså effektivt, og når en diabetes 2-patient først henvender sig til lægen, er sundere kost og mere motion ofte det første behandlingsforslag.

Men kun 10-15 procent af type 2-diabetikere opnår en acceptabel kontrol med blodsukkeret ved hjælp af diæt alene. På et tidspunkt skal der medicinsk behandling til.

Den eksisterende diabetesbehandling indledes ofte som tabletbehandling. Efter en årrække er tabletterne ikke effektive nok, og patienten skal oftest have insulininjektioner, der er en mere effektiv behandling og ofte giver hurtige fysiske gevinster, ved at patienten umiddelbart får det bedre.

Fakta om diabetes

  • Overvægtige, som ikke har type 2-diabetes, er i stand til at producere så meget insulin, - op til fem-ti gange mere end det normale - at blodsukkeret holdes på et normalt niveau på trods af den nedsatte følsomhed i legemets celler. Det er de, som har anlæg for diabetes, ikke i stand til. De oplever en relativ insulinmangel, hvilket resulterer i, at blodsukkeret stiger.
  • Risikoen for diabetes øges, når taljeomfanget overstiger 94 cm for mænd og 80 cm for kvinder.
  • Diabetikere må helst være normalvægtige eller let undervægtige.
  • Hvis du tager på i vægt, kan det skyldes, at du får for stor dosis tabletter eller insulin.

Nedbryder insulinproduktionen

Problemet med insulinbehandling er, at behandlingen i sig selv fremskynder sygdommens udvikling med hensyn til at nedbryde kroppens egen evne til at producere insulin. Desuden har insulin en tendens til at forøge diabetikerens vægtproblemer.

Det har vist sig, at type 2-diabetespatienter har sværere ved at tabe sig end ikke diabetikere, og at effekten af vægttab kan være kortvarig, sådan at vægten ofte igen sniger sig op på udgangspunktet efter to år.

Derfor har en ny generation af diabetesmidler vundet frem som egnet behandling til de patienter, for hvem tabletbehandling ikke mere er nok, men som stadig selv har insulinproducerende evner i kroppen. De nye midler, hvoraf der herhjemme findes to, Januvia og Byetta, hjælper kroppen med selv at producere insulin.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?