Brug sommeren til at forebygge risikoen for demens ved at læse eet par gode bøger, løse kryds og tværs eller lære et nyt sprog

Sådan mindsker du din risiko for demens

 

Hvis du igennem hele livet har engageret dig i intellektuelt stimulerende sysler, kan det i væsentligt omfang mindske din risiko for demens senere. Det gælder også mennesker med et relativt lavt uddannelsesniveau, der først, når de er midaldrende, begynder at engagere sig intellektuelt.

"Med hensyn til forebyggelse af kognitiv mental svækkelse, så er uddannelse og erhverv vigtigt," siger professor Prasanthi Vemuri fra Mayo Clinic and Foundation i Rochester.

"Men hvis man først bliver intellektuelt stimuleret i midten af livet, så har det også betydning for resten af livet” tilføjer hun.

"Det er en meget opmuntrende nyhed, for selv hvis du ikke har en masse uddannelse og ikke har været særligt intellektuelt stimuleret, så kan en intellektuel fritidsaktivitet senere i livet virkelig hjælpe," siger hun.

Kunstneriske interesser, håndværk, deltagelse i gruppeaktiviteter og computerarbejde kan også gavne den aldrende hjernen, viser undersøgelsen, der er offentliggjort i JAMA Neurology .

For at finde ud af, hvordan intellektuelle sysler kunne udmønte sig i en lavere risiko for aldersrelateret demens, undersøgte forskerne næsten 2.000 mænd og kvinder i alderen 70 til 89 år.

Første del af undersøgelsen viste, at mere end 1.700 af deltagerne var "kognitivt normale," da undersøgelsen gik i gang. Næsten 300 havde "mild kognitiv svækkelse," hvor kognition refererer til tænkning og hukommelsesevner.

Ni år til den gode side

Alle deltagere blev efterfølgende "scoret" ud fra deres tidligere uddannelsesmæssige resultater, ligesom de blev udspurgt om deres deltagelse i intellektuelt krævende aktiviteter i løbet af de forudgående 12 måneder, og fra de var 50 til 65 år.

Endelig blev alle undersøgt for at se, hvis de havde en særlig variant af APOE-genet, der anses for den mest betydelige genetiske risikofaktor for sent indsættende Alzheimers.

Undersøgelsen viste, at den psykiske funktion var lavere blandt bærere af APOE-genet og blandt dem, der scorede lavest på uddannelse og job. Lavere mentale funktionsscoringer blev også set blandt ældre deltagere og mænd.

Undersøgelsen viste, at risikoen for demens blev forsinket med næsten ni år for de, der var intellektuelt stimulerede sammenlignet med dem, der skrabede bunden.

Forskerne fandt også, at uanset den uddannelsesmæssige og faglige baggrund, så faldt risikoen for demens hos alle deltagere, der rutinemæssigt var involveret i intellektuelt stimulerende aktiviteter, når de var midaldrende eller ældre.

Ja, faktisk så viste undersøgelsen, at de, der havde de laveste uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige scoringer faktisk fik mest beskyttelse mod demens ved at indlede intellektuelle aktiviteter fra de var midaldrende og fremefter.

"Det var lidt overraskende, men det viser sig, at selv hvis man igennem livet ikke har haft en synderlig uddannelses-og erhvervsmæssig udvikling, så kan intellektuel aktivitet senere i livet virkelig hjælpe og måske forsinke kognitiv svækkelse med mindst tre år."

Så det er aldrig for sent at bruge hjernen!

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?