Skip to main content

Rygning i ungdommen øger risiko for knogleskørhed

{module 198}
 
{module 187}

Ryger din datter, så skulle du måske advare hende om at hendes risiko for at udvikle knogleskørhed, stiger markant.

Og hvis hun skulle blive deprimeret over den oplysning, så advar hende om at depression i ungdomsårene også øger risikoen for knogleskørhed.

Det afslører en amerikansk undersøgelser, der har set på sammenhængen mellem livsstil og psyke i ungdomsårene i forhold til knogleopbygningen.

Depression, angst og rygning er i forvejen forbundet med lavere knoglemineraltæthed hos voksne, men det er ikke tidligere blevet undersøgt om det har betydning i ungdomsårene, hvor mere end 50 procent af knoglestyrken opbygges.

Den nye undersøgelse, der er offentliggjort i Journal of Adolescent Health, er den første til at vise, at rygning og depressive symptomer hos unge piger har en negativ indvirkning på unges knogleopbygning. Og det medfører både en begrænset knoglemasse i voksenlivet og øget risiko for knogleskørhed og knoglebrud efter overgangsalderen.

Selvom knogleskørhed primært rammer kvinder efter overgangsalderen, kan lidelsen spores tilbage til perioder med vækst, herunder ungdomsårene. Det skønnes at omkring en halv million kvinder lider af knogleskørhed, men de ved det ikke endnu. de fleste opdager først sygdommen, når de brækker et håndled eller måske hoften. De danske udgifter til skader pga. knogleskørhed er i en rapport opgjort til 11 milliarder kroner årligt og forventes bare at stige år efter år.

Meta-analyser har vist, at voksnes depression er forbundet med knogleskørhed og lavere knoglemineraltæthed. Rygning har også en negativ indvirkning på knoglemineraltætheden og øger risikoen for at brække en knogle i løbet af livet med helt op til 31 procent i forhold til ikke-rygere.

Overvejelser om screening

Depression og angst er større i ungdomsårene, især hos piger, og mange starter med at ryge og drikke i disse år. Både depression og stofbrug bliver ofte kronisk efter ungdomsårene.

Forskere fra Cincinnati Children Hospital, University of Cincinnati College of Medicine og The Pennsylvania State University har undersøgt 262 sunde piger mellem 11 og 19 år og inddelte dem i fire aldersgrupper (over 11, 13, 15 eller 17 år). Målet var at få hver aldersgruppe til at afspejle antallet af rygere proportionalt i forhold til de nationale statistikker. Pigerne mødte op til tre årlige besøg og blev interviewet telefonisk med tre måneders intervaller.

Forskerne konstaterede, at selv om deltagerne startede på ungdomsårene med samme knoglemineraltæthed, så blev den markant lavere, jo mere de røg. Depressive symptomer viste et lidt anderledes mønster. Piger med større depressionssymptomer havde signifikant lavere knoglemineraltæthed i den nederste del af rygsøjlen uanset alder. Der var til gengæld ingen sammenhæng mellem brug af alkohol eller angstsymptomer og knoglemineraltætheden.

"Der opbygges lige så meget knogle i de to år omkring den første menstruation som der går tabt i de sidste fire årtier af livet," siger siger chefforsker Lorah D. Dorn, ph.d., fra Cincinnati Children Hospital Medical Center.

Hun overvejer om det kunne være en god ide at screene unge for at tjekke deres  knogleopbygning tidligt i livet.

"Det kan være for tidligt at anbefale screening af knoglemineraltætheden hos unge med depressive symptomer eller rygere, men hvis vores resultater kan gentages, kan det være nødvendigt med en større årvågenhed i overvågningen af knoglemineralindholdet," siger hun.