Skip to main content

Følsomhed over for bitter mad øger kræftrisikoen

Synes du ofte at mad og drikke smager for bittert har du en højere risiko for at blive ramt af kræft.

{snippet start}

Det antyder en ny undersøgelse af 5.500 engelske kvinder, hvis kost, livsstil og sundhed er blevet sporet i omkring 20 år.

Undersøgelsen fra Leeds University så på sammenhængen mellem kvindernes evne til at smage det bittert smagende phenylthiocarbamid, kendt som PTC, eller tilstedeværelsen af ​​specifikke genetiske forskelle i den bitre smagsreceptor, TAS2R38, som PTC binder sig til og kvindernes risiko for kræft.

Kvinderne var deltagere i UK Women's Cohort Study, der blev oprettet i 1995 af ernæringsepidemiologer ved Leeds University for at undersøge sammenhængen mellem diæt og kronisk sygdom, især kræft. Undersøgelsen havde fra starten deltagelse af 35.000 midaldrende kvinder. Forskerne indhentede desuden kræftdata fra Storbritanniens National Health Service Central Register.

Forskere analyserede kvindernes madindtag ved hjælp af det 217-punkts madfrekvens spørgeskema som kvinderne besvarede i slutningen af ​​1990'erne, hvor undersøgelsen startede. Deres antagelse var at kvinder med en større følsomhed over for den bitre smag ville spise færre grøntsager og derfor have en højere forekomst af kræft.

Resultaterne viste dog, at der ikke umiddelbart var nogen sammenhæng mellem høj følsomhed overfor bitter smag og indtag af grøntsager, men alligevel viste det sig at høj følsomhed over for bitter smag blandt ældre kvinder var forbundet med større kræftrisiko.

Det fortæller chefforsker Joshua Lambert, lektor i fødevarevidenskab ved College of Agricultural Sciences på Penn State University i USA. Lambert har samarbejdet med forskere på Leeds University's ernæringsmæssige epidemiologi gruppe, mens han var på sabbat i England.

Undersøgelsens deltagere blev delt op i tre grupper afhængig af deres følsomhed over for den bitre smag - klassificeret som enten super-følsomme, almindeligt følsomme og ikke-følsomme.

"Forskellen i kræftforekomsten mellem kvinderne med den højeste følsomhed over for bitter smag og de med deltagerne med den laveste var slående," siger Lambert, der har fået undersøgelsen offentliggjort i European Journal of Nutrition..

Super-følsomme havde omkring 58 procent højere risiko for kræft, og almindeligt følsomme havde omkring 40 procent højere risiko for at udvikle kræft sammenlignet med kvinder, der blev klassificeret som ikke-følsomme.

Men i denne analyse gav høj følsomhed over for bitter smag ikke det forventede link til kostvalg, der kunne forklare den højere kræftforekomst, påpeger Lambert.

"Vores hypotese var, at kvinder, der havde højere følsomhed over for bitter smag - hvadenten de var PTC-følsomme eller super-følsomme, eller de havde TAS2R38-diplotypen, som kunne antyde, at de var almindeligt følsomme eller super-følsomme - ville have større risiko for at udvikle kræft end kvinder, der ikke var følsomme over for bitter smag. Det troede vi fordi vi forventede, at de i løbet af deres levetid ville have spist færre bittert smagende grøntsager, som har vist sig at have kræftforebyggende virkninger," siger han.

Men super-følsomme og almindeligt følsomme spiste ikke færre grøntsager end de ikke-følsomme, bemærkede Lambert. De spiste angiveligt lige så mange rosenkål og lige så meget broccoli, som de ikke-følsomme.

Så nu er forskerne selvfølgelig ivrige efter at lave flere undersøgelser for at finde ud af de faktorer, der er årsag til sammenhængen mellem følsomhed over for bitter smag og kræft. Lambert og hans kollegaer ved Penn State's Department of Food Science og Department of Public Health Sciences indgav i maj en ansøgning om at få tilskud til en undersøgelse af forholdet mellem følsomhed over for bitter smag og risiko for tyktarmskræft.

Men det har også fået dem til at tænke, at forholdet mellem følsomhed over for bitter smag og kræft sandsynligvis handler mere om den samlede diætkvalitet end blot at spise grøntsager. Flere og flere kræfteksperter har mistanke om, at sammenhængen mellem kost og kræft kun vil blive afsløret, hvis forskerne ser på det større billede.

"Vores hypotese, at kvinder med større følsomhed over for bitter smag ville spise færre grøntsager, og dermed øget risikoen for kræft, var måske for småt et koncept," siger Lambert.

"Hvis du har en modvilje mod bitter smag, er du også mindre tilbøjelig til at drikke alkohol, og alkohol er en risikofaktor for kræft. Så måske opvejer risikoen for at spise for få grøntsager fordelene ved ikke at drikke alkohol i forhold til din samlede kræftrisiko, eller omvendt? Vi ved det bare ikke."

"Måske, hvis vi trækker os tilbage og kigger på hele kostniveauet, vil vi se, at vi mænd der er super-følsomme over for bitter smag spiser en overordnet dårligere kvalitet kost i forhold til kvinder, der er ikke-følsomme," siger Lambert.