Baseret på oplysnnger om din vægt, antal af børn og andre parametre kan forskere nu udregne din risiko for at få for eksempel brystkræft..

Forskere kan nu beregne din kræftrisiko

 

Nu har et hold forskere udviklet en måde at udregne kvinders risiko for at få 3 forskellige typer cancer.

Forskere fra det amerikanske National Cancer Institute og deres forskerkollegaer på det amerikanske lægemiddelinstitut har udviklet en model for at kunne forudsige risikoen for kræft i bryst, æggestokke eller livmoderen.

Ifølge et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet PLoS Medicine kan den nye model hjælpe patienter med at tage beslutninger i forhold til behandling.

For at udvikle modellerne, har forskerne analyseret almindelige kræftrisici hos kvinder, som i forvejen var involveret i to store amerikanske undersøgelser.

Studiet involverede hvide, ikke latinske kvinder i alderen over 50 år.

Nogle af parametrene for de almindeligt forekommende risici er:

  • Antallet af børn
  • BMI/overvægt
  • Brug af p-piller
  • Tidspunkt for overgangsalder
  • Brug af hormoner

Forskerne siger, at deres forskning gav en absolut forudsigelse af risikoen, så de efter beregnermodellen kunne forudsige en kvindes individuelle risiko for en af de 3 kræfttyper.

Begrænsninger

Risikoen for f.eks. underlivskræft rangerede fra 0,5 pct. til 29,5 pct. over de næste 20 år, med hver kvindes individuelle risiko afhængig i hvor høj grad de blev udsat for de nævnte risicifaktorer.

Forskerne siger, at deres fund viser, at bryst-, ovarie- og livmoderkræft kan forudsiges ved, at man bruger lettilgængelig viden om allerede kendte risikofaktorer.

De mener, at deres modeller kan forbedre muligheden for at identificere potentielle deltagere til forskningsundersøgelser og hjælpe med kliniske beslutninger, som relaterer sig til risikoen for disse kræftformer.

Modellerne har dog deres begrænsninger. De vil ikke kunne forudsige kræftrisikoen hos kvinder, som allerede har en tidligere diagnose eller som har en erkendt højere risiko.

Forskerne forklarer, at modellerne ikke er beregnet til kvinder, som allerede har en højere risiko. For eksempel kan de ikke bruges til kvinder, der har mutationen i BRCA1 eller BRCA2 (den arvelige form for brystkræft) eller til kvinder, der har en arvelig udgave af tarmkræft.

Modellerne kan dog forudse kvinders risiko for en type kræft, som er anderledes end den, de allerede har fået diagnosticeret.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?