Vent med dagens første cigaret og undgå lungekræft

 

Hvornår du ryger dagens første cigaretter kan afgøre om du har øget risiko for lungekræft.

Typisk vurderer man risikoen for lungekræft ud fra antallet af cigaretter, du ryger dagligt, hvor længe du har røget og hvor mange år du har røget, men ifølge ny forskning kan tidspunktet på dagen, hvor du begynder at ryge, også sige noget om risikoen.

Forskere fra Epidemiologisk Kræftforskning og Genetik, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA, har analyseret resultaterne af to rygerundersøgelser fra hhv. Italien og USA, der begge sammenlignede rygevaner og risici for kræft.

Forsøgspersoner blev spurgt om deres rygehistorie og rygevaner og også bedt om at besvare spørgsmålet;

"Hvor hurtigt efter du vågner ryger du normalt din første cigaret på dagen?"

Svarene blev kategoriseret som højst 5 minutter, 6-30 minutter, 31-60 minutter eller mere end 60 minutter.

Af de 3249 rygere eller tidligere rygere i den italienske undersøgelse var 1812 lungekræftpatienter og 1437 kontrolpersoner. I analyser justeret for rygeintensitet, varighed og andre risikofaktorer for lungekræft viste det sig, at risikoen for lungekræft var statistisk markant højere, hvis man røg hurtigere end en time efter at man var vågnet.

Sammenhængen mellem dagens første cigaret og risikoen for lungekræft var stærkere hos nuværende end hos tidligere rygere.

Færre cigaretter større risiko

Mest overraskende var det dog, at risikoen var højere hos personer, der ikke var storrygere, men røg mindre end 20 cigaretter dagligt. Til gengæld var der ingen forskel mellem mænd og kvinder.

I analyser af den amerikanske undersøgelse var den øgede risiko for lungekræft på grænsen til at være det man kalder statistisk signifikant.

Forskerne konkluderer, at selv om deres resultater viser en sammenhæng mellem dagens første cigaret og risikoen for lungekræft, er der behov for nærmere undersøgelser og screeninger.

"At tjekke hvornår folk ryger dagens første cigaretter kan forbedre vurderingen af folks risiko for lungekræft og kunne være nyttig i forbindelse med screening for lungekræft og for rygestop-kampagner," skriver forskerne.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?