Skip to main content

Screening af ældre gør måske mere skade end gavn

Mammografi af ældre kvinder med sandsynlighed for maksimalt ti år tilbage at leve i, skader måske mere end det gavner.
 

Hvis folk har udsigt til at leve maximalt ti år mere, er screening for brystkræft sandsynligvis mere skadelig end gavnlig.

{module 117}

Det konkluderer en undersøgelse offentliggjort i British Medical Journal, hvor forskere fra University of California i San Francisco (UCSF) har analyseret resultaterne af fem bryst- og fire tyktarmkræft screeningsforsøg med fokus på patienter over 50 år.

Forfatterne understreger, at deres resultater ikke bør anvendes til at nægte screening for patienter med begrænset levetid, men skal sikre en informeret beslutningsproces, der kan  maksimere fordelene og minimere risici.  

Desværre har det indtil nu været uklart hvor længe en patient skal leve for at drage fordel af kræftscreening. Tidligere undersøgelser har fokuseret på om der blev afsløret kræft, ikke hvornår kræften blev afsløret og blev alvorlig.  

Forskerne fra UCSF ville derfor prøve at fastslå forskellen mellem det tidspunkt hvor folk blev screenet og de fik gavn af den, for på den måde at at afgøre, om den enkelte patient rent faktisk havde glæde af sceeningen.  

De ni forsøg varierede i størrelse fra knap 40.000 mennesker til lidt over 150.000 mennesker. Opfølgning varierede fra 8 til 20 år.  

Resultaterne viste, at over en femårs periode, blev der i gennemsnit forhindret 2,8 dødsfald af endetarmskræft for hver 10.000 screenede personer. Over en 15 års periode steg tallet til 23 tyktarmskræft dødsfald, der blev forhindret for hver 10.000 mennesker, som var blevet  screenet.  

I absolutte tal, tog det i gennemsnit 4,8 år at forhindre et tyktarmskræft dødsfald ud af  5.000 screenede personer og 10,3 år for at forhindre ét dødsfald ud af 1.000 screenede personer.  

19 ud af 10.000 kvinder reddet over 15 år

For brystkræft blev gennemsnitligt 5,1 dødsfald på fem år forhindret for hver 10.000 screenede kvinder. Efter 15 år var 19 ud af 10.000 screenede kvinder reddet fra døden pga. brystkræft.  

I absolutte tal, tog det gennemsnitligt tre år at forhindre et brystkræft dødsfald for hver 5,000 screenede kvinder og 10,7 år at forhindre ét dødsfald pr. 1.000 screenede kvinder.  

Men forskerne siger, at for både tyktarms- og brystkræft, vil cirka en ud af ti screenede personer få et falsk positivt resultat, og mange flere vil formentlig blive behandlet unødvendigt.  

Baseret på disse resultater, foreslår forskerne, at patienter med en forventet levetid på mere end ti år "bør tilskyndes til at blive screenet for tyktarms- og brystkræft, men patienter, hvis levetid er 3-5 år bør advares mod screening, da de potentielle risici sandsynligvis opvejer den meget lille gavn."  

De konkluderer, at et skøn over hvornår screening har effekt bør indarbejdes i retningslinjerne, da det "vil tilskynde til en mere eksplicit vurdering af de risici og fordele ved bryst-og tarmkræft screening, hvilket sandsynligvis resulterer i en mere individualiseret beslutningsproces for ældre."