Brystkræftceller producerer et enzym, der gør det muligt for kræften at sprede sig til knoglerne.Brystkræftceller producerer et enzym, der gør det muligt for kræften at sprede sig til knoglerne.

Håber at forhindre at brystkræft spreder sig til knogler

Ved at blokere et enzym, der produceres af bryskræftceller, kan man forhindre at kræften spreder sig til knoglerne.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitets tværvidenskabelige forskningscenter Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), hvor forskerne i samarbejde med Sheffield Universitet har opdaget, hvordan et bestemt enzym spiller en afgørende rolle for, at kræftcellerne kan sprede sig til knoglerne.

Hos ca. 85% af alle patienter med fremskreden brystkræft spreder kræften sig til knoglerne hvilket oftest fører til døden. Ved at blokere enzymet, kan man forhindre kræftcellerne i at vokse i knoglevævet, og dermed bliver det muligt at redde flere liv.

"Vi har vist, at kræftceller kan påvirke adfærden hos raske knogleceller gennem de stoffer, kræftcellerne udsender, og at dette fører til ændringer i knoglen som faktisk hjælper kræftcellerne med at tage bolig i knoglerne. Ved at blokere for disse ændringer, kan vi forhindre kræftcellerne i at vokse i knoglen, og dermed bliver det måske muligt at reducere komplikationerne og forhøje overlevelsesprocenten hos patienterne", forskningsleder Janine Erler, BRIC

Klargører knoglevævet

Forskergruppen, som er ledet af Janine Erler, BRIC, KU og Alison Gartland at the University of Sheffield UK har opdaget, at visse typer brystkræftceller producerer store mængder af et enzym kaldet Lysyl oxidase (LOX), og at dette enzym hjælper kræftcellerne til at sprede sig til knoglerne ved at ”klargøre” knoglevævet til kræftcellernes ankomst.

Gruppens resultater viser, at LOX enzymet producers i kræftcellerne og frigives ud i kroppen, hvor det forårsager ændringer i adfærden hos de raske og normale knogleceller. Disse ændringer forstyrrer den fine balance som beskytter knoglevævet og holder det sundt, og på den måde kan kræftcellerne fra deres lokation i brystvævet påvirke knoglevævet og gøre det beboeligt. LOX enzymet gør dette ved at forårsage et fald i aktivitet hos knoglebyggende celler og en stigning i aktivitet hos knoglenedbrydende celler – 2 grupper som normalt arbejder i balance i knoglen. På grund af den forstyrrede balance, opstår der huller i knoglevævet, og på den måde skabes der plads til, at kræftcellerne kan slå sig ned i knoglerne, hvor de ellers ikke ville vokse.

På baggrund af resultaterne peger forskerne på, at der for visse brystkræftpatienter kan være fordel i at opfølge operation med behandling med biofosfonater - et allerede godkendt lægemiddel som bruges til at behandle ostereoporose (knogleskørhed).

"Biofosfonater virker ved at blokere aktiviteten hos knoglenedbrydende celler eller osteroklaster. Dette forhindrer kræftcelle-enzymet i at skabe huller i knoglevævet, og derved reduceres brystkræftscellernes mulighed for at sprede sig til knoglen. Vi foreslår derfor, at det bør overvejes at tilbyde brystkræftpatienter, hvis tumorer producerer høje niveauer af LOX, behandling med biofosfonater. En sådan behandling kan måske forbedre patienternes overlevelseschancer ved at mindske risikoen for, at kræften spreder sig til knoglerne", Thomas Cox, adjunkt, Erler Group

Forskningsresultaterne er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature. Forskningen er udført på BRIC og University of Sheffield og financieret af BRIC, Novo Nordisk Fonden, Kræftens Bekæmpelse, Lundbeckfonden og Breast Cancer Campaign and Breakthrough Breast Cancer.

Tags: bystkræft, knoglekræft

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?