Hvis du selv lærer at tjekke dine bryster eller lader lægen gøre det, er det tilsyneladende lige så effektivt, som mammografi.

Stort spørgsmål om mammografi redder kvindeliv

 

Så er der igen sat et alvorligt spørgsmålstegn ved nytten af mammografier. Til gengæld viser det sig, at selvundersøgelser eller lægens fysiske undersøgelse af brysterne er effektivt.

Det er en gruppe canadiske forskere, der har fulgt 90.000 kvinder igennem 25 år, som nu sætter spørgsmålstegn ved den viden, mange kvinder ellers har sat deres lid til.

Efter at have foretaget en af de største undersøgelser om mammografi nogensinde, kan forskerne nu dokumentere, at der blandt kvinder, som gik til jævnlige mammografiundersøgelser, ikke var færre dødsfald hverken af brystkræft eller andre sygdomme, sammenlignet med de kvinder, som blev tjekket, men uden hjælp af teknologi.

Desuden viste det sig, at der er ulemper ved mammografi. En ud af fem af de brystkræftilfælde, som blev fundet ved mammografi og behandlet, var ikke en egentlig trussel mod kvindens helbred og skulle ikke have været behandlet med f.eks. kemoterapi, kirurgi og stråler.

Undersøgelsen, som er offentliggjort i The British Medical Journal, er en af de få regulære evalueringer af mammografi, der er udført på grundlag af vores mere effektive behandlingsmetoder.

Positiv nyhed

Men i denne nedslående nyhed er også en positiv side: De kvinder, som ikke fik jævnlige mammografier, blev i stedet undersøgt med fysiske undersøgelser af brysterne, hvilket derved har vist sig at være mindst ligeså effektivt.

Kvinderne i undersøgelsen blev undervist i at tjekke sig selv en gang om måneden, og særligt uddannede sygeplejersker undersøgte de kvinder, som var i 50’erne.

Det viste sig, at denne lavteknologiske metode, var ligeså god eller bedre end almindelige mammografier til at finde brystkræft.

Forskerne er dog tilbageholdende med at drage nogen sikker konklusion, fordi det ikke var det oprindelige mål med undersøgelsen at finde ud af, hvilken undersøgelsestype, der var mest effektiv. Resultaterne kom bag på dem.

”Jeg opdagede hen ad vejen, at undersøgelsen faktisk viste, at fysisk brystundersøgelse måske kan afløse mammografier, hvis kvinderne blev undervist i selvundersøgelse og de gjorde det rigtigt,” siger undersøgelsens leder dr. Anthony B.Miller fra University of Toronto.

Og undersøgelsen har gjort indtryk.

”Før denne rapport kom ud, ville jeg have sagt, at man bør undersøge sig selv i de situationer, hvor man ikke kan få en mammografi, men at det ikke er en så god undersøgelsesform som mammografi,” siger dr. Mary Barton, vicepræsident ved National Committee for Quality Assurance, en privat nonprofit sundhedsorganisation, der har gennemgået undersøgelsen.

Unødige behandlinger

Nu peger Mary Barton på, at mammografier måske kan medføre for mange og unødige behandlinger. Mammografi fandt flere tilfælde af kræft, men overdiagnostiseringen førte til unødvendig behandling med bl.a. kemoterapi.

Lægefaglige organisationer som f.eks. American Congress of Obstetricians an Gynecologists anbefaler fysiske undersøgelser af brysterne på kvinder fra 20 års alderen, gennemført af læger og uddannede sygeplejersker. De går dog ikke ind for, at kvinder selv undersøger sig.

Dr. Elizabeth Steiner, direktør i et brystkræft-uddannelses program ved Oregon Health and Science University’s Knight Cancer Institute, siger, at dokumentationen om selvundersøgelser er rimeligt uklare. Men hun mener, der er god grund til at opmuntre kvinder til selv at undersøge deres bryster.

”Hvem kender dit bryst bedst – din læge, som undersøger det en gang om året, eller dig, som gør det hver måned,” spørger hun.

Der eksisterer ikke meget anden forskning, som støtter fysiske undersøgelser af brystet, men Elizabeth Steiner mener, at personalet i sundhedsvæsenet skal uddannes bedre til at gennemføre undersøgelserne.

Den korrekt gennemførte undersøgelse skal vare mindst tre minutter på hvert bryst. Og lægen eller sygeplejersken skal undersøge hele området omkring brystet også op til nakken og kravebenet ind til armhulen. Behandleren skal ikke bare mærke efter knuder men også se nøje på brystet mens kvinden står i flere forskellige positioner.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?