Mistænker du at du har en forhøjet arvelig risiko for brystkræft kan du få rådgivning på klinisk gentiske afdelinger.

Arvelig brystkræft kan forebygges

Skrevet af Helle Holtveg, overlæge ved Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet i kategorien Brystkræft

 

Hvis du har mistanke om, at du er arveligt disponeret for brystkræft, kan du få rådgivning og risikovurdering på én af de Klinisk Genetiske afdelinger i Danmark. De findes i København, Odense, Vejle, Århus og Ålborg.

En almindelig dansk kvinde har ca. 10 pct. risiko for at få brystkræft i løbet af sit liv.

Kvinder med højere risiko opdeles i nedenstående risikogrupper:

Moderat-øget risiko: Hvis risikoen skønnes fra 20 % til 29 %.

Her tilbydes kvinderne årlig mammografi og ultralydsscanning fra 40 til 50 års alderen, hvorefter man overgår til den landsdækkende mammografiscreening, som tilbydes alle danske kvinder mellem 50 og 70 år.

Højrisiko: Hvis risikoen er 30 pct. og derover

Der tilbydes mammografi og ultralydsscanning fra 30 til 50 års alderen og herefter den landsdækkende mammografiscreening.

Mulighed for operation

Nogle kvinder og familier har en bestemt genetisk profil kaldet BRCA 1 og BRCA 2, som er arvelig og i høj grad disponerer til såvel brystkræft som æggestokkræft. Risikoen for brystkræft skønnes til >50% for BRCA 1 og måske lidt lavere for BRCA 2. Disse kvinder tilbydes årlig mammografi og ultralydsscanning fra 30 års alderen samt en specialscanning kalder MR-scanning (Magnetressonansscanning) af brystvæv. Fra 69 års alderen anbefales fortsat mammografi hvert andet år

Via gynækologer tilbydes også årlig kontrol af æggestokkene.

Målet med et kontrolprogram er at fange brystkræft i et tidligt stadie.

Kvinder med høj risiko (> 30%) for at udvikle brystkræft  kan også vælge at få foretaget en risikoreducerende operation i bryst og æggestok.

Brystvævet kan fjernes inde under huden, og brystet kan rekonstrueres med protese og/eller eget væv. Herved reduceres risikoen for brystkræft ned til nogle få procent, altså lavere end risikoen hos en almindelig dansk kvinde uden arvelig brystkræft i familien.

På samme måde kan æggestokke fjernes forebyggende med henblik på risikoreduktion.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?