Skip to main content

Risiko for brystkræft stiger først efter seks års natarbejde

Kvinder med natarbejde skal arbejde tre nætter ugentligt i seks år for at risikoen for brystkræft stiger.

 

Ny dansk undersøgelse viser, at en til to nattevagter om ugen ikke øger kvinders risiko for at udvikle brystkræft.

Der ses heller ingen øget risiko ved under seks års natarbejde, men risikoen for sygdommen vokser ved længere tids natarbejde.

Til gengæld viser undersøgelsen, at risikoen er væsentlig større for morgenmennesker, der har langvarigt natarbejde end tilsvarende aftenmennesker.

Den nye undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse er nr. 10 ud af i alt 13 videnskabelige studier, der har vist, at der er en sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft. Tidligere undersøgelser har især fokuseret på sygeplejersker. Denne gang drejer undersøgelsen sig om kvinder, som har arbejdet eller arbejder inden for forsvaret.

Forstyrrelse af den naturlige døgnrytme er en af flere biologiske forklaringer på natarbejdes mulige medvirken til brystkræft. Nye undersøgelser viser, at der normalt ikke sker forstyrrelser af døgnrytmen ved et til to nattevagter i træk.

"Helt i tråd hermed viser vores nye undersøgelse, at der skal mindst tre nattevagter om ugen i mere end seks år, før risikoen for brystkræft øges. Ved mere end 15 års natarbejde – mere end to gange om ugen er brystkræftrisikoen mere end fordoblet," siger seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen.

Morgen- eller aftenmenneske?

Undersøgelsen viser endvidere, at morgenmennesker, der arbejder om natten, har større risiko for brystkræft end aftenmennesker, der har haft tilsvarende natarbejde. Dette skyldes formentligt, at morgenmennesker genetisk er mere følsom overfor forstyrrelse af døgnrytmen end aftenmennesker.

"Hvis disse resultater findes i fremtidige undersøgelser, bør især morgenmennesker sørge for at begrænse natarbejdet," siger Johnni Hansen.

Ifølge Johnni Hansen ved de fleste mennesker godt, om de er morgen- eller aftenmennesker, og de fleste indretter deres liv efter det.

Sollys beskytter måske mod brystkræft

Mangel på sollys og dermed D-vitamin har været knyttet til udviklingen af forskellige kræftformer, herunder brystkræft. Nogle forskere har foreslået, at den øgede forekomst af brystkræft hos kvinder med længerevarende natarbejde måske skyldes, at disse kvinder opholder sig for lidt i solen og derved danner for lidt beskyttende D-vitamin.

"Men vores undersøgelse viser, at kvinder, der har natarbejde, rent faktisk opholder sig mere i solen, end kvinder, der arbejder om dagen. Manglende udsættelse for solen kan derfor ikke forklare den øgede forekomst af brystkræft blandt kvinder, der arbejder om natten," siger Johnni Hansen.

Nye danske anbefalinger

I februar udarbejdede danske og internationale eksperter anbefalinger til, hvordan døgnrytmeforstyrrelser ved nødvendigt natarbejde kan minimeres eller undgås, eksempelvis anbefaler man: Hurtigt roterende skift med blot et til to på hinanden følgende døgn med nattevagter.

"Vi kan ikke afskaffe natarbejdet, så derfor har vi en forpligtelse til at sørge for, arbejdsgiverne og kvinderne ved, hvad kan gøres for at modvirke risikoen for brystkræft ved natarbejde," siger Johnni Hansen.

Undersøgelsen omfatter flere end 18.500 kvinder, der har arbejdet i forsvaret frem til 1999. 218 af dem havde fået brystkræft i årene 1990 og 2003. Disse kvinder er blevet inviteret til at deltage i en stor spørgeskemaundersøgelse, hvilket 141 af dem besvarede. Det samme gjorde flere end 550 kvinder i forsvaret, som ikke har brystkræft.