Bare en lille smule lys fra en computer eller lys, der kommer ind under en dør er nok til at begrænse virkningen af medicin mod brystkræft.

Totalt nattemørke afgørende for behandling af brystkræft

 

Sover du med et svagt lys fra computeren eller et tændt TV om natten risikerer du at behandling for brystkræft ikke virker.

Det er det overraskende resultat af en ny undersøgelse, der har undersøgt effekten af tamoxifen, der er et almindeligt middel mod brystkræft.

Det viser sig i undersøgelsen at medicinen nærmest bliver helt uvirksom, hvis kroppen ikke producerer tilstrækkeligt melatonin.

Melatonin er et hormon, som kroppen kun producerer i mørke, mens det bliver hæmmet af dagslys. Det kaldes derfor også mørkets hormon og har betydning for søvn.

Mangel på melatonin kan derfor resultere i en ond cirkel, hvor søvnmangel eksempelvis grundet kræftsmerter får en til at opholde sig længere tid i lys, hvilket kun øger søvnprobelemet.

Nu viser det sig så også at det reducerer effekten af tamoxifen og dermed chancen for at blive helbredt for brystkræft.

Tamoxifen er et anti-hormonprodukt, som bruges i efterbehandlingen af østrogenfølsomme tilfælde af brystkræft.

Det er ikke ukendt at melatonin har indflydelse på kræftbehandlingen, men den nye undersøgelse, som er baseret på rotteforsøg, er det første som viser den direkte indflydelse på medicin.

Nye behandlingsprocedurer

"I første fase af undersøgelsen holdt vi dyrene i en daglig cyklus på 12 timers lys efterfulgt af 12 timers total mørke i flere uger," fortæller undersøgelsens chefforsker Steven Hill fra Tulane University School of Medicine.

"I den anden undersøgelse udsatte vi dem for den samme daglige lys/mørke-cyklus, men i løbet af de 12 timers mørke blev dyrene udsat for ekstremt dæmpet lys om natten nogenlunde svarende til det svage lys, der kommer ind under en dør."

Det satte fart i udviklingen af brystkræft, øgede deres stofskifte og vækst, og vækkede kræftcellernes iboende modstand mod behandling med tamoxifen.

Totalt mørke forsinkede til gengæld i sig selv dannelse af tumorer og bremsede deres vækst væsentligt, mens tamoxifen forårsagede en dramatisk reduktion af tumorer grundet de høje niveauer af melatonin. Også rotter, der fik tilskud med melatonin havde en væsentlig reeduktion af deres tumorvæskt, selv om de blev udsat for lys om natten.

Disse resultater har potentielt enorme konsekvenser for kvinder, der bliver behandlet med tamoxifen og også jævnligt udsættes for lys om natten på grund af søvnproblemer, computerlys, tændte TV-skærme eller hvis de arbejder om natten.

"Høje melatoninniveauer om natten få brystkræftceller til 'at sove' ved at slukke centrale vækst mekanismer. Disse celler bliver så sårbare over for tamoxifen. Men når lyset er tændt og melatonin-niveauet ikke forhøjes om natten, 'vågner' brystkræftceller og ignorerer tamoxifen" siger en af de øvrige forskere på projektet David Blask.

Undersøgelsen viser at lys om natten kan være en ny og alvorlig risikofaktor for udvikling af resistens over for tamoxifen og andre kræftmidler. Det kan være nødvendigt at give melatonin i kombination med tamoxifen på optimale tidspunkter af dagen eller natten som standardbehandling for brystkræftpatienter.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?