Derfor accepterer vi at nogle holdes udenfor

Nogle mennesker har en større risiko for at blive holdt udenfor end andre fordi deres ansigt udstråler det forkerte.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Basel universitet, hvor forskere har vist forskellige ansigter til folk for at finde ud af om de fandt det mere eller mindre acceptabelt, at personernes ansigter alene legitimerede, at blev hold udenfor en social gruppe.

Social udstødelse - om det er i skolen, på arbejdet eller blandt venner - er normalt en smertefuld oplevelse for de berørte, men har ofte også en betydelig indvirkning på folk, der opdager det: Mobning og udstødelse med det formål at skade ofrene opfattes som særligt uretfærdigt og moralsk uacceptabelt. Men i nogle tilfælde opfattes social udstødelse også som berettiget. Grupper er for eksempel mere tilbøjelige til at holde folk udenfor, fordi de forårsager problemer eller skænderier, som bryder harmonien i gruppen.

Så forskerne i Basel ønskede at finde ud af om folk, der ikke selv var med i en gruppe, men observerede, at andre var udelukket fra den, ville lade sig påvirke af de udelukkedes ansigter.

Det er den nemmeste måde, at finde ud af om lysten til at hjælpe et mobbeoffer eller andre, der føler sig udelukket, er afhængig af vores egen opfattelse af rimeligheden i udelukkelsen.

I flere undersøgelser præsenterede psykologerne fra Basel universitet forskellige mandlige ansigter for i alt 480 deltagere. Ansigtstrækkene var blevet photoshoppet til at vise de samme ansigter som hhv. varme og kolde samt kompetente eller inkompetente. 

Deltagerne så på hvert portræt i to sekunder før de spontant skulle beslutte hvor acceptabelt de mente, det var, at en gruppe udelukkede personen.

I alle undersøgelser fandt deltagerne det mere acceptabelt socialt at udelukke mennesker, hvis ansigter så kolde og inkompetente ud. Det var mindst acceptabelt, at holde en varm og inkompetent person udenfor, hvilket muligvis kan skyldes, at disse mennesker opfattes som have et særligt behov for beskyttelse, og at udelukke dem fra en gruppe ville være særligt grusom, mener chefforsker dr. Selma Rudert fra Center for social psykologi ved universitetet i Basel.

Tidligere undersøgelser har vist, at mennesker har meget klare ideer om hvordan en varm eller kold person ser ud. Der er imidlertid intet bevis for nogen forbindelse mellem ansigtstræk og personlighedstræk. Med andre ord: Selvom skinnet bedrager, lod deltagerne ansigterne styre deres dom. Den opfattede varme og kompetence i en persons ansigt spiller en særlig vigtig rolle for denne dom.

"Vores resultater tyder på, at det første indtryk af en person kan påvirke moralske domme, som egentlig ville burde være objektive," forklarer Rudert, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Journal of Experimental Social Psychology. 

Disse indtryk kan have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan folk opfører sig i situationer, hvor nogen holdes uden for i sociale sammenhænge.

"Det er tænkeligt, at et koldt og inkompetent udseende offer for mobning får mindre støtte, eller i værste fald at tilskuere selv aktivt deltager i udstødelsen - alene baseret på et blik på offerets ansigt."

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?