Skip to main content

Perfektionister lever livet farligt

{snippet modul199}
 
{module 187}

Går du efter det optimale? Det er helt fint, hvis du vel at mærke kan finde balancen. Ellers er det regulært truende for dit helbred.

Ny forskning viser, at perfektionisme kan være forbundet med psykiske problemer som depression, angst, spiseforstyrrelser og kronisk træthed.

Hører du til typen, der bliver utilfreds med dig selv, hvis ikke du hele tiden præsterer til et rent 12-tal, kan du roligt kalde sig selv for en perfektionist. Og så skal du måske også holde øje med, om du presser dig selv så hårdt, at du er i øget risiko for at blive psykisk syg.

Perfektionister er grundlæggende utilfredse med sig selv. Og hører du til den type, der ikke er god til at fejre dig selv, når du laver en god præstation, advarer forskerne om, at du udsætter dig for øget risiko for følelsesmæssige problemer.

Selvom det jo er rigtig godt at gå målrettet efter at gøre ens bedste, så siger stadig flere forskningsresultater, at dette adfærdsmønster ofte er forbundet med psykiske problemer og regulære psykiatriske diagnoser.

{module 233}

En undersøgelse fra Brock University i Ontario, Canada, har set på forbindelsen mellem perfektionisme og psykisk sundhed hos 492 mænd og kvinder i alderen fra 24 til 35 år. Og her fandt forskerne, at perfektionisterne var mere tilbøjelige til at føle sig dårligt tilpas og til at klage over ondt i maven, dårlig søvn, åndedrætsebesvær, smerter og træthed. De havde også flere sygedage end dem, der tog lidt mere let på tingene og egne præstationer.

Stress og usikkerhed

De, der er regulære perfektionister, ved, at det er svært at ændre de indgroede reaktioner. Men det kan lade sig gøre, hvis man erkender, hvad det er drivkraften bag trangen til at gøre alting uden fejl. Psykologerne siger, det ofte handler om angsten for at blive gjort til grin eller nedgjort, hvis man ikke er fejlfri. Det er også ofte forbundet med høje forventninger fra familien, venner og kollegaer.

Fejl-findings-chefer med perfektionismen som mål kan gøre deres medarbejdere til utrygge og deprimerede i en grad, så det går ud over arbejdsindsatsen. Det viser en undersøgelse foretaget af Malene Friis Andersen, der er stressforsker på Københavns Universitet, at virksomheder, som konstant måler deres medarbejdere, skaber stress og usikkerhed.

Forskerne fra Ontario fandt ud af, at den gruppe perfektionister, som var drevet af deres omgivelser, var dem, der havde flest symptomer som havde at gøre med depression. Og de havde tendens til at have et svagt socialt netværk, fordi de ikke bare var kritiske over for andre men også følte sig som fiaskoer, når de skulle bede andre om hjælp. 

Læs her og tjek om du er en ægte perfektionist.