Skip to main content

Søvnproblemer får kræft til at sprede sig

{snippet modul199}
 
{module 187}

Hvis du vågner flere gange i løbet af natten, får det en eventuelt slumrende kræft i kroppen til at sprede sig hurtigere end ellers.

Amerikanske forskere har ved museforsøg fundet frem til, at afbrudt søvn gør kræfttumorer  aggressive. Ved at give to grupper mus indsprøjtninger med kræftfremkaldende stof, og lade den ene gruppe kun få afbrudt søvn og den anden få god søvn, viste det sig, at den første gruppe udviklede større og mere aggressive svulster end de udhvilede mus.

I tidsskriftet Cancer Research beskriver forskerne, at de fandt, immunforsvaret hos de trætte mus var mindre effektivt til at bekæmpe de tidlige stadier af kræft, end immunsystemet hos de  mus, der havde fået sammenhængende søvn.

”Det er ikke svulsterne, men immunsystemet, det handler om. Afbrudt søvn påvirker immunsystemet, så det får kræft til at blive mere aggressiv,” siger professor David Gozal, der er leder af undersøgelsen.

”Heldigvis giver vores undersøgelse også mulighed for udvikling af ny medicin,” siger han og nævner, at forskerne har fundet ud af, hvordan proteinet TLR4 hjælper med at aktivere immunsystemet og hvilken konsekvens det har for kræftudviklingen.

{module 233}

Han siger, at TLR4 ser ud til at fungere som omdrejningspunktet mellem søvnmangel og udviklingen af kræft. Effekten af den afbrudte søvn slog tilsyneladende ikke igennem hos mus, der manglede dette protein.

Søvnapnø og kræftdød

Forskerne siger, at deres undersøgelse, der er betalt af National Institutes of Health, er den første, der ved dyreforsøg visr, hvordan afbrudt søvn har en direkte forbindelse med, hvordan kræfttumorer vokser og hvor aggressiv kræften er.

Årsagen til at professor Gozal gik i gang med denne undersøgelse, var, at anden forskning har vist en sammenhæng mellem søvnapnø og kræftdød. Søvnapnø medfører afbrudt søvn, og bl.a. i 2012 viste forskning en sammenhæng mellem søvnapnø og dødsfald på grund af kræft.

David Gozal og kolleger fra universiteter i Chicago og Louisville gennemførte derfor en række forsøg på mus. I løbet af et dagsforløb, hvor musene normalt sov i deres huler, vækkede forskerne en gruppe mus, som så fik lov til at falde i søvn igen, indtil de blev vækket igen osv. Den anden gruppe mus fik lov til at sove i fred.

Efter en uge, gav forskerne musene en injektion med kræftceller, der fik dem alle sammen til at udvikle tumorer. 4 uger senere blev musene undersøgt, og forskerne fandt ud af, at de mus, der var blevet forstyrret i deres søvn, havde tumorer, som var dobbelt så store, som dem hos de mus, der havde sovet i fred.

Desuden viste det sig senere, at de kræftceller, som forskerne havde sprøjtet ind i musenes muskler – som normalt har en begrænset kræftudvikling – hos de mus med afbrudt søvn, viste det sig, at de svulster var mere aggressive og bredte sig til det omgivende væv.

Professor Gozal forklarer, at det er sådan, at muskler normalt indkapsler tumorer, så der er en klar adskillelse mellem kræften og det normale væv.

Men hos de  mus, der fik en afbrudt søvn, var svulsterne brudt igennem indkapslingen og gået ud i muskler og knogler.