Melatonin-tilskud kan måske redde din søvn

Mangel på melatonin kan medfører søvnløshed og depression.
 

Melatonin-tilskud kan måske redde dig fra søvnløshed og depression, hvis du lider af præmenstruel dysfori (PMD).

En ny undersøgelse påviser nemlig ændrede organrytmer for hormonet melatonin hos kvinder med søvnløshed, der lider af PMD, som er en variation af PMS (præmenstruelt syndrom). Man kalder det PMD, hvis de præmenstruelle problemer hovedsageligt er psykiske. PMS er en større samling af problemer, der også indebærer oppustethed, vægtstigning og hovedpine.

PMD er en stemningslidelse, som optræder i ugen før menses, og påvirker omkring 3-8% af kvinder. PMD-syge kan opleve depression, spændinger og irritabilitet i så stort omfang, at det forstyrrer de daglige aktiviteter og relationer. Forstyrret søvn er også et almindeligt symptom på lidelsen, hvor op til 70% af patienterne ofte rapporterer enten dårlig søvnkvalitet med flere opvågninger eller overdreven træthed i løbet af den symptomatiske fase.  

Det er Centre for Study and Treatment of Circadian Rhythms ved the Douglas Institute, Quebec, Canada, der har undersøgt, hvordan rytmer af hormonet melatonin varierer i løbet af et døgn hos en gruppe af kvinder med PMD og en gruppe af raske kontrolpersoner.

I undersøgelsen gennemgik deltagerne to 24-timers laboratoriumbesøg, én gang under den præovulatoriske follikelfase og igen under den post-ovulatoriske lutealfase af menstruationscyklusen. Hvert besøg bestod af intensiv fysiologisk overvågning under stærkt kontrollerede betingelser. I hver fase blev der udtaget blodprøver for at bestemme melatonin-niveauet.  

Nedsat produktion om natten

Den vigtigste konklusion var, at sammenlignet med raske kontrolpersoner, havde kvinder med PMD signifikant nedsat melatonin-sekretion om natten. PMD-kvinderne havde også en yderligere reduktion af melatonin-niveauer under lutealfasen i forhold til den symptomfrie follikulære fase.  

Forekomsten af søvnløshed og depression er begge omkring dobbelt så høj hos kvinder som hos mænd, men årsagerne til dette er stadig ikke fuldt ud forstået. De nuværende resultater understreger vigtigheden af at overveje melatonin og døgnrytmen som faktorer, der fører til PMD, med mange kliniske implikationer.  

"Ved fuldt at forstå de mekanismer og den specifikke patofysiologi ved PMD kan vi forbedre behandlinger, herunder både farmakologiske og ikke-farmakologiske tiltag, for denne lidelse," siger undersøgelsens hovedforfatter Dr. Ari Shechter.  

Ved at påvirken melatonin-systemet specifikt, eller døgnrytmen generelt, kan læger bedre behandle symptomer som søvnløshed forårsaget af PMD.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?