Skip to main content

Holdtræning mest effektiv mod stress

Holdtræning er meget mere effektivt til at reducere stress og forbedre din livskvalitet end individuel træning.

{snippet start}

Det viser en undersøgelse fra New England College of Osteopathic Medicine, hvor forskere har sammenlignet og målt effekterne af hhv. holdtræning og individuel træning.

Resultaterne viser at træning i en gruppe sænker stress-niveauet med 26 procent og forbedrer livskvaliteten væsentligt, mens deltagerne, der træner individuelt, måske opnår bedre træningsresultater, men ikke oplever væsentlige ændringer i deres stressniveau og en begrænset forbedring af livskvaliteten.

"De fælles fordele ved at komme sammen med venner og kolleger, og gøre noget svært, samtidig med at de opmuntrer hinanden, giver resultater, som ikke opnåes ved at træne alene," siger Dayna Yorks, der er chefforsker for undersøgelsen, der er offentliggjort i The Journal of the American Osteopathic Association.

"Resultaterne understøtter tanken om at mental, fysisk og følelsesmæssig tilgang til sundhed er nødvendig for medicinstuderende og læger."

Dr. Yorks og hendes kollegaforskere ved University of New England College of Osteopathic Medicine rekrutterede 69 medicinstuderende - en gruppe kendt for høje niveauer af stress og selvrapporteret lav livskvalitet - og fik dem til efter eget valg at deltage i et 12-ugers træningsprogram, enten på hold eller ved selvtræning. En kontrolgruppe undlod at træne.

Hver fjerde uge gennemførte deltagerne et spørgskema, der bad dem om selv at vurdere deres niveauer af stress og livskvalitet i tre kategorier: mental, fysisk og følelsesmæssig.

Deltagerne i holdtræning brugte 30 minutter mindst en gang om ugen på et kerneforstærkende og funktionelt træningsprogram kaldet CXWORX. Efter ​​de tolv uger viste deres gennemsnitlige månedlige undersøgelsesresultater betydelige forbedringer på alle tre livskvalitetsniveauer: mental (12,6 procent), fysisk (24,8 procent) og følelsesmæssig (26 procent). De rapporterede også en 26,2 procent reduktion i stressniveauet - efter deres egen opfattelse.

Til sammenligning fik de individuelle fitness-deltagere lov til at træne som de ville, hveadenten det var løb eller vægtløftning, men de skulle træne alene eller med ikke mere end to partnere. I gennemsnit trænede de dobbelt så længe, men oplevede ingen væsentlige ændringer i nogen niveauer, undtagen i mental livskvalitet (11 procents stigning). Tilsvarende så kontrolgruppen ingen signifikante ændringer i livskvalitet eller opfattet stress.