Alkohol øger - kun - kvinders risiko for diabetes

Kvinders risiko for diabetes øges i modsætning til mænds af et højt alkoholforbrug - om det så er det daglige forbrug eller om det er weekenddruk (binge drikkeri).

 

Det viser en svensk undersøgelse fra Umeå Universitet, hvor forskere har fulgt unge fra 16-års alderen til de var 43 år.

I løbet af de 27 år blev de fem gange spurgt om deres alkoholforbrug og som 43-årige fik de taget en blodprøve for at måle deres blodsukker.

Resultaterne viste, at kvinder - men ikke mænd - med et højt alkoholforbrug havde højere glukosekoncentrationer, der er en vigtig risikofaktor for type 2-diabetes senere i livet.

Kvindernes totale alkoholforbrug var i hele den 27-årige periode signifikant forbundet med højere blodglukoseniveauer uafhængigt af deres vægt (BMI), forhøjet blodtryk og om de røg som 43-årig. Men denne sammenhæng kunne ikke ses hos mænd, for hvem kun BMI og forhøjet blodtryk var forbundet med forhøjede blodglukoseniveauer.

Trods den manglende sammenhæng mellem blodsukker og alkohol havde mænd et højere blodglukoseniveau end kvinder og drak næsten tre gange så meget alkohol mellem 16 og 43 år.

"Da højere blodglukose er en risikofaktor for udvikling af type 2 diabetes, tyder vores data på, at man ved at informere folk om risikoen ved højt alkoholforbrug i en ung alder kan opnå have positive helbredsresultater på længere sigt," siger dr. Karina Nygren, der er hovedforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tiddskriftet BMC Public Health.

Tidligere undersøgelser kan muligvis give en forklaring på sammenhængen mellem alkohol og forhøjet blodglukose. For eksempel har undersøgelser vist, at ethanol kan øge insulinresistens, hvilket igen fører til akkumulering af glukose i blodet.

Insulin produceres i bugspytkirtlen som reaktion på blodsukker i blodet, men af forskellige årsager forringes cellers evne til at reagere på insulinen. Årsager som fedme, manglende motion og arvelighed er de mest almindelige forklaringer på insulinresistens.

Undersøgelser med rotter har også vist, at massiv druk ændrer rotters metabolisme på en måde, der påvirker insulin negativt.

"Selv om der er nogle biologiske forklaringer til hvorfor alkohol kan føre til øget blodsukkerindhold, er forskellen mellem mænd og kvinder i vores undersøgelse sværere at forklare," siger dr. Nygren.

Data indeholdt i denne undersøgelse kommer fra den nordsvenskes kohortstudie, der startede i 1981. I alt svarede 897 personer fra dette studie på et spørgeskema om deres alkoholforbrug, da de var 16, 18, 21, 30 og 43 år.

Spørgeskemaet havde otte spørgsmål om alkoholforbrug, herunder spørgsmål som "hvor ofte drikker du alkohol?" Og hvor meget drikker du ved enhver lejlighed?". Binge druk blev defineret som at drikke fire eller flere genstande øl, vin eller spiritus ved samme lejlighed for kvinder og fem eller flere for mænd, mindst en gang om måneden.

En genstand blev specificeret til at indeholde 12 g ethanol, hvilket svarer til 330 ml af en 5-6 procents øl.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?