Skip to main content
Knokler du længe hver dag øger e risikoen for at du drikker for meget.

Lang arbejdstid øger risikoen for misbrug

{snippet start}

Lang arbejdstid kan øge risikoen for alkoholmisbrug, viser en ny undersøgelse af mere end 300.000 mennesker fra 14 lande.

Forskerne fandt, at ansatte, der arbejdede mere end 48 timer om ugen, var næsten 13 pct. mere tilbøjelige til at drikke mere end de, der arbejdede 48 timer eller mindre.

"Selv om risici ikke var meget høje, så tyder resultaterne på, at nogle mennesker kan være tilbøjelige til at håndtere lang arbejdstid med usunde vaner,” siger undersøgelsens forfatter Marianna Virtanen fra Finsk Arbejdsmiljøinstituttet i Helsinki.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at kvinder ikke drikker mere end 14 genstande om ugen og 21 genstande om ugen for mænd. Hvis man drikker mere, øger det risikoen for leversygdom, kræft, slagtilfælde, hjertesygdomme og psykiske lidelser, siger forskerne.

Virtanen mener, at de arbejdstagere, der drikker for meget, kan skyldes, at de forsøger at håndtere en bred vifte af arbejdsrelaterede sygdomme. 

"Det kan omfatte stress, depression, træthed og søvnforstyrrelser," siger hun.

Dulmer mentalt

"Undersøgelsen understøtter den mangeårige mistanke om, at mange arbejdstagere bruger alkohol som en mental og fysisk smertestiller og til udjævning af overgangen fra arbejde til hjemmet," siger Cassandra Okechukwu, der er adjunkt i afdelingen for sociale og adfærdsmæssige videnskaber på Harvard School of Public Health.

I undersøgelsen indsamlede forskerne data om mere end 333.000 mennesker i 14 lande. De fandt, at jo længere arbejdstiden var, desto større var sandsynligheden for et for højt alkoholforbrug med 11 pct.

Statistikker fra 18 publicerede undersøgelser viste, at de, der arbejdede 49-54 timer om ugen, havde en 13 pct. øget risiko for at drikke for meget. Og de, der arbejdede 55 timer om ugen eller mere, havde en øget risiko på 12 pct. sammenlignet med dem, der arbejdede 35 til 40 timer om ugen.

Resultaterne var ens for både mænd og kvinder, Alder, socioøkonomisk status eller land havde heller ingen betydning.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet BMJ.