Skip to main content

Hjemmearbejde gør dig stresset og søvnløs

Arbejder du meget hjemmefra, så risikerer du ikke bare at arbejde ulønnet, men også ekstra stress og søvnløshed.

{snippet start}

Det konstaterer en ny rapport fra FNs Internationale Arbejdsorganisation, ILO, hvor forskere har undersøgt virkningerne af hvordan de teknologiske fremskridt, der gør det muligt at arbejde hjemmefra eller andre steder, påvirker vores helbred.

Baseret på data fra 10 EU-lande og Argentina, Brasilien, Indien, Japan og USA fandt ILO, at medarbejderne var mere produktive, når de ikke arbejdede på deres kontor, men bemærkede at det også medførte en risiko for "længere arbejdstid, højere arbejdsintensitet og hjem-arbejde problemer".

Rapporten sondrede mellem medarbejdere, der regelmæssigt arbejder hjemme, meget mobile mennesker, der altid arbejder forskellige steder, og personer, der delte deres tid med at arbejde på kontor og hjemme.

Alle tre grupper rapporterede højere stressniveau og flere tilfælde af søvnløshed, end personer, der altid arbejdede på deres kontor.

For eksempel sagde 41 procent af de meget mobile medarbejdere, at de følte en vis grad af stress, mens det samme kun var tilfældet for 25 procent af personer, der kun arbejdede på deres arbejdsplads kontor.

Hele 42 procent af dem, der altid arbejder hjemmefra rapporterede, at lide af søvnløshed, mens det samme kun var tilfældet for 29 procent af personer, der kun arbejdede på deres arbejdsplads kontor.

Samlet set var der betydelige risici forbundet med "at arbejde i de rum, der normalt er forbeholdt personlige liv," hedder det i rapporten.

Forskerne mener dog godt at det kan hænge sammen, at kombinere kontortid og hjemmearbejde.

"To til tre dages arbejde i hjemmet synes at være optimalt", siger medforfatter Jon Messenger.

Der er beviser for, at folk har brug for ansigt-til-ansigt kontakt med kolleger, men der er tidspunkter, hvor den fysiske isolation og autonomi er bedst for en vellykket udførelse af en opgave.

Undersøgelsen viser iøvrigt også at der i nogle lande er modstand mod at lade medarbejdere arbejde hjemme, fordi "det indebærer at afgive et element af kontrol", som får "ledere til at føle sig truet", siger Messenger.

ILO opfordrer regeringer til at udvikle politikker for at styre udviklingen på arbejdsområdet og gør opmærksom på en ny bestemmelse i den franske arbejdsmarkedslovgivning, der knæsætter "retten til at have pauser" samt en øget praksis hos nogle virksomheder til at lukke servere for at stoppe e-mails i særlige perioder og på helligdage.