Skip to main content

Omega-3 kan hjælpe til rygestop

{snippet modul199}
 
{module 187}

Har du svært ved at holde op med at ryge, så prøv at spise fede fisk eller tag omega-3 tilskud.

Det viser sig nemlig ifølge en ny undersøgelse fra Israel både at reducere nikotintrangen og antallet af cigaretter du ryger.

"De midler, der i øjeblikket tilbydes som hjælp til rygestop er ikke særligt effektive og årsag til uønskede virkninger, der ikke er lette at håndtere. Resultaterne af denne undersøgelse viste, at omega-3 reducerer rygning markant," siger Dr. Sharon Rabinovitz Shenkar, leder af afhængighedsprogrammet på University of Haifas kriminologi-afdeling og psykofarmakologi laboratorium ved Bar-Ilan samt chefforsker på undersøgelsen.

Cigaretrygning er ikke blot forbundet med hjertekar-problemer, problemer med immunsystemet og kræft, men reducerer også indholdet af essentielle fedtsyrer i hjernen, især af omega-3.

En mangel på omega-3 skader cellestrukturens nerveceller og afbryder neurotransmissionen i områder af hjernen, der har betydning for følelse, glæde og tilfredshed. Disse områder er af afgørende betydning for belønnings- og beslutningstagning, og er meget vigtige for udviklingen af afhængighed og den manglende evne til at stoppe med at ryge.

Omega-3-mangel gør det ganske enkelt sværere for rygerens krop, at modstå trangen til en cigaret.

"Tidligere undersøgelser har vist, at en ubalance i omega-3 også er relateret til vores mentale helbred, depression og evnen til at håndtere pres og stress, der til gengæld er forbundet med rygetrang. Det er også kendt, at stress og spændinger stiger blandt folk, der holder op med at ryge. Men på trods af alt dette var sammenhængen mellem alle disse faktorer ikke blevet undersøgt indtil nu," siger dr. Rabinovitz Shenkar.

Den israelske undersøgelse er baseret på det, der betragtes som den mest uafhængige metode, hvor hverken forskere eller forsøgspersoner ved om de fik omega-3 eller placebo.

Ialt deltog 48 rygere på 18-45 år, der i det forløbne år røg mindst ti cigaretter om dagen - de røg tilsammen gennemsnitligt 14 cigaretter pr. dag.

De blev diagnosticeret som havende en moderat afhængighed af nikotin. I alt var den gennemsnitlige alder af deltagerne 29 år og de var i gennemsnit begyndt at ryge før de var 18 år og havde således i gennemsnit røget i 11 år.

Deltagerne blev bedt om at tage fem kapsler om dagen i 30 dage. Halvdelen fik omega-3 kapsler, mens resten fik placebo-kapsler. På intet tidspunkt i undersøgelsen blev deltagerne bedt om at stoppe med at ryge.

Deres nikotintrang og forbrug blev kontrolleret ved hjælp af et skalabaseret spørgeskema om de forskellige aspekter ved rygetrang, som manglende kontrol med deres tobaksforbrug, forventet nydelse og tilfredshed vedat ryge og antallet af cigaretter, de røg dagligt.

Deres trang blev målt ved begyndelsen af undersøgelsen, efter 30 dages behandling og igen 30 dage efter, at de var stoppet med at tage kapslerne.

To cigaretter mindre

Hver gang undersøgelsens deltagere blev testet undlod de at ryge i to timer og blev derefter udsat for ryge-relaterede billeder for at stimulere deres trang til nikotin.

Selv om der ikke blev fundet nogen forskel mellem grupperne i begyndelsen af undersøgelsen, viste det sig efter tredive dage, at rygere, der havde taget omega-3, reducerede deres cigaretforbrug med gennemsnitligt to om dagen (svarende til en 11 procents nedgang), selv om de ikke var blevet bedt om at ændre deres rygevaner på nogen måde.

Allervigtigst viste resultaterne et signifikant fald i nikotintrangen.

En måned efter, at deltagerne var stoppet med at tage kapslerne, var cigaret-trangen steget en smule, men trangen var stadig betydeligt lavere end det oprindelige niveau.

I mellemtiden havde den gruppe, der fik placebo ikke vist nogen væsentlige ændringer i deres cigarettrang eller i antallet af cigaretter de røg dagligt, hverken mens eller efter de tog kapslerne.

Ifølge Dr. Rabinovitz Shenkar styrker resultaterne den antagelse, at omega-3 kan hjælpe rygerne til at regulere deres afhængighed og reducere deres rygning, men det kræver yderligere forskning for at vise, om det også er en effektiv metode til at stoppe med at ryge.