Hjælp din mand af sted til eksperterne

 

Der er store forskelle i hospitalernes brug af knoglestyrkende medicin, så hvis din mand, kæreste, far,  bror eller anden nærtstående har fået konstateret prostatakræft, så støt ham i at finde det fagligt bedste behandlingssted. Også selv om det måske betyder et nej tak til det lokale sygehus og i stedet medfører en længere rejse for at blive behandlet og kontrolleret af specialister på et universitetshospital.

De danske hospitaler har vidt forskellig praksis, når det gælder hjælp til mænd med prostatacancer, der har spredt sig til knoglerne.

Hvis det er sket, er det ikke muligt at blive helbredt, for knoglemetastaserne sidder ofte i den nedre del af rygsøjlen, bækkenet og ribbenene og kan give voldsomme smerter, ligesom der er risiko for knoglebrud.

Heldigvis findes der flere typer medicin, der kan reducere nedbrydningen af knoglevævet og dermed forebygge knoglebrud og mindske knoglesmerterne. 

Men hvad, hvornår og hvor meget patienten tilbydes afhænger i vidt omfang af, hvor han bor, og hvilken hospitalsafdeling han er tilknyttet. Der er nemlig ikke ens praksis for brugen af knoglestyrkende medicin, så der er god grund til som patient og pårørende at spørge ind til, hvilke behandlinger der ydes netop dér, hvor man selv er tilknyttet.

Efter forarbejde fra et ekspertudvalg udsendte Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, i 2013 anbefaling om brug af lægemidlerne Xgeva og zoledronsyre til knoglestyrkende behandling af mænd, hvor prostatacancer har sendt metastaser til knoglerne. Ifølge RADS bør den knoglestyrkende behandling indledes, lige så snart der er påvist knoglemetastaser, hvis patientens helbred tillader det.

Der er imidlertid markante forskelle på, hvordan og i hvilket omfang, de knoglestyrkende stoffer anvendes rundt om i landet. Så det er vigtigt at spørge ind til den behandling, det pågældende hospital giver. Er du ikke tilfreds med svaret, så brug det frie sygehusvalg.

Sådan virker de knoglestyrkende stoffer

Der diagnosticeres årligt ca. 1.000 nye patienter, hvor prostatacancer har spredt sig til knoglerne, og RADS anbefaler, at de behandles med knoglestyrkende medicin i resten af deres levetid, hvis de kan tåle den.

Den gennemsnitlige levetid for patienter med metastaser i knoglerne er 3 år, men mange lever meget længere.

De knoglestyrkende stoffer gives ofte som et supplement til kemoterapi, antihormonbehandling, smertebehandling og strålebehandling, men kan også gives alene.

Indholdsstofferne i lægemidlerne er forskellige, ligesom de skal gives i forskellig dosis og tidsintervaller.

Zoledronsyre er et såkaldt bisfosfonat, som gives for at forebygge knoglerelaterede hændelser hos voksne patienter med fremskreden cancersygdom og knoglemetastaser. Det gives som en indsprøjtning af ca. 15 minutters varighed i en blodåre hver 4.-6. uge på en hospitalsafdeling. 

Xgeva indeholder det aktive stof denosumab, der er et biologisk lægemiddel. Det gives for at forebygge knoglerelaterede hændelser hos voksne med knoglemetastaser fra solide tumorer. Det gives som en hurtig indsprøjtning under huden hver 4. uge i doser på 120 mg. Det gøres på en hospitalsafdeling, men det kan undtagelsesvis også foregå hos egen læge.

Prolia indeholder også det aktive stof denosumab, men i lavere dosis. Det gives for at forebygge knogletab hos mænd med prostatacancer, der får anti-hormonel behandling, og som har forhøjet risiko for knoglebrud. Prolia indsprøjtes i lår, maveskind eller bagsiden af en arm i dosis på 60 mg hver 6. måned. Det kan ske på sygehus, hos praktiserende læge eller hos patienten selv.

Fakta:

Ved knoglerelaterede hændelser forstås:

  • Brud på knogler på grund af knoglemetastaser
  • Strålebehandling af knogle
  • Sammenfald af rygsøjlen
  • Operation af knogle
Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?