Risikoen for brækkede knogler i forbindelse med behandlingen af prostatakræft gør det vigtigt at sikre den korrekte behandling.

Kræv en ordentlig knoglebehandling

 

Prostatakræft hører blandt de tumorer, der med stor sandsynlighed giver knoglemetastaser, og som øger risikoen for alvorlige knoglerelaterede hændelser med 65 - 75 pct.

Det er langt fra alle de prostatacancerpatienter med knoglemetastaser, der får den behandling, der bedst hæmmer nedbrydningen af knoglerne. Derfor gælder det om selv at følge med og sikre sig den rigtige behandling.

For selv om den behandling, der hæmmer nedbrydningen af knoglerne, ikke kan helbrede, så kan den udskyde tiden til udviklingen af knoglerelatede hændelser på grund af metastaser og dermed bidrage til en bedre livskvalitet hos den enkelte patient.

Men hvorfor er der nogle patienter, der ikke får den behandling, de egentlig burde have?

”Det kan skyldes faglig uenighed om, hvornår lægen finder, at sygdomsudviklingen har en sådan karakter, at chancen for den gavnlige virkning af behandlingen står mål med risikoen for mulige bivirkninger,” siger professor, dr.med., Michael Borre fra Urologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Dårlige prognoser

Et studie, der har inkluderet knap 6.000 patienter, har imidlertid vist, at præparaterne i praksis har en mild bivirkningsprofil og bl.a. ikke påvirker nyrerne, men at det er vigtigt for patienterne at have en god tandstatus og mundhygiejne, da der ellers er risiko for, at man udvikler knoglesår i kæben.

Samtidig viste studiet, at prostatakræftpatienterne kunne udsætte tiden til skeletrelaterede hændelser med flere måneder, hvis de blev behandlet.

Det er en kendsgerning, at strålebehandling, kirurgi i forbindelse med knogleskader og nerveskader øger risikoen for større dødelighed.

”Der er derfor vægtige grunde til at bekæmpe sygdomsprogression med knoglenedbrydning, for vi ved, at patienternes restlevetid forkortes i væsentlig grad, når de får brud og knoglesmertende metastaser,” siger Michael Borre.

”Så så længe, der er virksomme behandlinger at få, bør patienterne vurderes med henblik på tilbud heraf. Ved effektiv behandling kan livskvaliteten øges,” siger han.

Huskeliste for patienten:

 • Hvis du har prostatakræft, der udvikler sig, så spørg din læge, om der findes kliniske forsøg, du evt. kan komme med i.
 • Det er vigtigt, at du sammen med lægen sikrer dig, at du får den medicin, der anbefales af specialisterne i relation til dit sygdomsstadie.
 • Spørg, hvilke former for medicinsk behandling, du evt. kan være egnet til.
 • Urologerne og onkologerne holder jævnligt konferencer om de enkelte patienter. Spørg ind til, hvad de er nået frem til m.h.t. til dig. Bidrag selv med sunde spisevaner og fysisk aktivitet.

Dine rettigheder:

 • Hvis du har prostatakræft, skal fagfolkene lave en behandlingsplan for dig
 • Du bør tilbydes en fast kontaktlæge og sygeplejerske, som kender dig
 • Find ud af, hvad din kommune kan tilbyde dig.
 • Vær opmærksom på, at der findes såkaldte pallitative teams, der kan hjælpe med bl.a. din smertebehandling.

Gode råd til de pårørende:

 • Det er vigtigt, at man som pårørende er med til de alvorlige samtaler med lægen. Fire ører hører bedre end to.
 • Der er mange kritisk syge, der enten ikke tør spørge ind til deres sygdom eller har glemt, hvad de ville spørge om. Derfor er det godt at være to.
 • Spørg, hvilke behandlinger, der findes, hvad forskellen på dem er, forventet effekt af behandlingen og mulige bivirkninger – det gælder også behandling, der vedrører knoglerne.
Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?