Mens kvinder er vant til at fungere som pårørende og at hjælpe folk med problemer, har mænd tilsyneladende sværere ved at håndtere deres ægtefælles sygdom.Mens kvinder er vant til at fungere som pårørende og at hjælpe folk med problemer, har mænd tilsyneladende sværere ved at håndtere deres ægtefælles sygdom.

Sygdom øger kvinders risiko for skilsmisse

 

Kvinder skal ikke stole på at deres mand står klar til at støtte dem i længere tid, hvis de bliver alvorligt syge.

Ægteskabsløftet om at elske og ære hinanden i medgang og modgang betyder nemlig tilsyneladende mere for det ene køn end det andet.

Det viser i hvert fald en undersøgelse fra Iowa State University, hvor forskere analyserede skilsmisser i forlængelse af at en af ​​ægtefællerne blev diagnosticeret med en alvorlig sygdom.

Undersøgelsen viser at der er en seks procent højere sandsynlighed for skilsmisse for par, hvor hustruen blev syg i forhold til ægteskaber, hvor kvinden ikke blev syg.

Risikoen for skilsmisse steg til til gengæld ikke når en mand blev ramt af alvorlig sygdom.

Undersøgelsen forklarer ikke hvorfor dette er tilfældet, men der er et par grunde til, at sygdom kan tilføje stress til et ægteskab. For eksempel at den sunde ægtefælle ofte får hele ansvaret for økonomien udover at være den primære omsorgsperson.

"Der er en forskel mellem at følel sig for syg til at lave aftensmad og til at skulle mades. Det er noget, der virkelig kan ændre dynamikken i et ægteskab," siger Amelia Karraker, der er hovedforfatter på undersøgelsen og lektor på Iowa State University.

"Hvis din ægtefælle er for syg til at arbejde, ved vi, at økonomiske problemer i sig selv er en stor grund til skilsmisse."

Irriteret over plejen

Kvaliteten af ​​pleje er en anden faktor. Hustruer er generelt mindre tilfredse med den omhu mænd udviser, siger Karraker. Det er fordi mænd, især ældre mænd, ikke er blevet opdraget til at være pårørende på samme måde som kvinder er, og derfor er mindre velbevandrede i den rolle.

Undersøgelsen viser dog ikke om syge kvinder selv tager initiativ til skilsmissen.

"Erfaringer med liv eller død-oplevelser kan få folk til at revurdere, hvad der er vigtigt i deres liv," siger Karraker.

Det kan for eksempel være at kvinders utilfredshed med mandens pleje får dem til at overveje om han overhovedet har været der for hende i hele deres liv og om han egentlig er der for hende i fremtiden.

Af de 2.701 ægteskaber i undersøgelsen, endte 32 procent i skilsmisse, mens 24 procent endte på grund af ægtefællens død. Undersøgelsen så kun på ægtepar over 51 år.

Tidligere undersøgelser har vist, at ægtepar har et bedre fysisk og mental helbred end enlige. Ironisk nok viser denne undersøgelse, at sygdom øger risikoen for at kvinder bliver enlige og derfor endnu mere udsat for et dårligt helbred.

"Der er en forhøjet risiko for depression med sygdom og nu har du også en øget risiko for skilsmisse," siger Karraker.

"Folk med dårligt helbred kan have ringere adgang til gavnlige sociale relationer, hvilket igen yderligere kan forværre deres helbred."

Forskerne fokuserede på fire sygdomme - kræft, hjertesygdomme, lungesygdom, og slagtilfælde - for at se, om typen eller sværhedsgraden gjorde en forskel i skilsmisserisikoen. Selv om der var nogle variationer var resultaterne for hver enkelt sygdom ikke statistisk signifikante.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?