Skip to main content

Et lykkeligt ægteskab sikrer dig et godt helbred

{snippet modul199}
 
{module 187}

Sørg for at få et dejligt ægteskab og du vil være rask og leve længere.

En ny undersøgelse dokumenterer, at et lykkeligt parforhold direkte medfører fysisk sundhed.

”Vi har tidligere set dokumentation for, at dårlige forhold fører til dårligt helbred,” siger forskeren Rick Miller. Han står bag undersøgelsen, som strækker sig over 20 år.

”Men denne undersøgelse viser også det modsatte – at et lykkeligt ægteskab har en forebyggende funktion, som gør, at man hen over årene bevarer et godt helbred.”

Et tidligere studie fik stor opmærksomhed, da det viste sig, at meningsfulde parforhold gav en længere levetid. Og denne nye undersøgelse, som blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Marriage and Family, viser, at mennesker i gode ægteskabelige forhold bevarer et godt helbred på længere sigt.

{module 205}

Undersøgelsen, der er den hidtil længstvarende om ægteskab og helbred, brugte data fra en repræsentativ gruppe på 1.681 gifte mennesker, som blev fulgt over to årtier.

Ægteskabelig lykke målt

Rick Miller og hans forskerkolleger målte ægteskabelig lykke på to måder: Først målte de glæden og tilfredsheden i forholdet, derefter så de på de ægteskabelige problemer. Parrene blev f.eks. spurgt, om de diskuterede økonomi og om der var problemer med svigerfamilien. Derefter blev deltagernes helbred målt på en skala fra 1 til 4. Resultaterne viste, at dem, som havde længerevarende ægteskabelige konflikter, også var mere syge.

”Det betyder, at problemer i parforholdet er en risikofaktor for ens helbred,” siger Rick Miller.

”Par, som jævnligt slås og skændes, skulle se at få professionel hjælp for at begrænse deres konflikter og derved redde deres helbred,” siger han.

Rick Miller håber på, at yderligere forskning i vigtigheden af et godt ægteskab, vil skabe politisk opmærksomhed. F.eks. mener han, at sundhedsforsikringer bør dække parforholdsterapi, da det også vil sikre et bedre helbred.

Ydermere viser det sig, at et godt og lykkeligt ægteskab tilsyneladende inspirerer til sundere vaner og derved et bedre helbred. Lykkeligt gifte opfordrer hinanden til at gå til lægen, hvis der er problemer, til at få ordentlig søvn, til at drikke mindre og til at deltage i sunde aktiviteter.

Desuden reagerer gode ægtefæller på at deres partner har en dårlig dag ved at støtte og forstå dem. Og den støtte reducerer stress og fungerer som en buffer mod dårligt helbred.