Skip to main content

Facebook gør dig trist og ensom

{snippet modul199}
 
{module 187}

Hvis du føler dig ensom og trist, er det tilsyneladende meget bedre at tage telefonen end at gå på Facebook.

Måske får Facebook os til at føle os forbundne med hinanden, men det elektroniske mødested får os ikke nødvendigvis til at være gladere.

Faktisk forholder det sig sådan, at jo mere du bruger Facebook, desto dårligere får du det.

I hvert fald hvis man skal tro en undersøgelse af en gruppe Facebookbrugere, der viser, at vi kan ødelægge vores humør ved at være for meget på det ellers så populære sociale netværk.

”På overfladen er Facebook en uvurderlig mulighed for at få tilfredsstillet almindelige menneskelige behov for social kontakt,” siger psykolog Ethan Kross, der står bag undersøgelsen.

Følelser af ensomhed

"Men i stedet for at skabe gode følelser og glæde, fandt vi, at brug af Facebook underminerede det gode humør," siger han.

”Det er et vigtigt resultat, fordi det rammer kernen af de sociale netsites indflydelse på vores liv,” siger neurolog John Jonides, der også deltog i forskningen.

I undersøgelsen, der blev udført på University of Michigan og offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE, deltog 82 unge voksne. De havde alle en smartphone og en Facebookkonto, og via et online spørgeskema blev de bedt om at beskrive, hvad de tænkte, hvordan de havde det og hvad de foretog sig minut for minut i løbet af deres dagligdag. Det gav forskerne et indtryk af, hvordan deltagerne selv følte, de havde det, hen over dagen i løbet af 2 uger.

De svarede blandt andet på, om de f.eks. følte sig ensomme og om de havde brugt Facebook indenfor den seneste time.

Og det viste sig, at jo mere deltagerne havde brugt Facebook indenfor det givne tidsrum, desto værre havde de det. Forskerne bad også deltagerne om at beskrive hvor tilfredse, de var med livet – både ved begyndelsen af undersøgelsen og ved slutningen. Og derved viste det sig, at jo mere deltagerne havde brugt Facebook i en 2-ugers periode, desto mere klart udtrykte de, at deres livstilfredshed faldt over tid.

Tag hellere telefonen

Men hvad der også er vigtigt, så fandt forskerne intet bevis for, at direkte kontakt med andre via telefon eller ansigt-til-ansigt havde nogen negativ indflydelse på deltagernes velbefindende. Tværtimod fik den direkte kontakt deltagerne til at føle sig bedre tilpas.

Forskerne kunne desuden udrydde 2 yderligere mulige forklaringer på, at Facebook er forbundet med manglende glædesfølelse.

Deltagerne var ikke mere tilbøjelige til at bruge Facebook, når de havde det dårligt. Og selv om deltagerne var mere tilbøjelige til at bruge Facebook, når de følte sig ensomme, kunne forskerne alligevel dokumentere, at Facebook i sig selv påvirkede deltagerne negativt.

Brugen af Facebook kunne ikke anvendes direkte som målestok for negative følelser som f.eks. ensomhed, men forskerne mener, at undersøgelsens resultater er vigtige bidrag til vores viden om, hvordan sociale netværk som Facebook vil påvirke os hen over tid.

Forskningen omhandlede yngre mennesker, og forskerne ønsker nu også at lave en undersøgelse, hvor også ældre deltager.