Dit job kan sikre dig en længere hukommelse

 

Nogle job betyder, at man bevarer  hukommelsen længere og ikke risikerer såkaldt kognitive problemer, lige så tidligt som i andre jobs.

Mennesker, hvis job kræver kompleks interaktion med andre mennesker eller data, som f.eks. socialrådgivere og advokater eller arkitekter og grafiske designere, beholder i gennemsnit deres hukommelse og fornuft længere end personer med et mindre komplekst arbejde.

Det viser i hvert fald en ny undersøgelse fra University of Edinburgh offentliggjort i tidsskriftet Neurology, hvor forskerne præsenterer resultaterne af test af hukommelse og andre kognitive evner hos pensionister.

"Disse resultater tyder på, at et stimulerende arbejdsmiljø kan beskytte folks hjerner, og at dette måske kan ses år efter at de er gået på pension," siger undersøgelsens hovedforfatter Alan J. Gow, PhD, fra Center for Cognitive Aging and Cognitive Epidemiology i Edinburgh, Skotland.

"Vores resultater har bidraget til at identificere de typer af jobkrav, der bedst bevarer hukommelse og tænkning senere."

Undersøgelsen er baseret på test af 1.066 skotter med en gennemsnitlig alder på 70 år, der fik deres hukommelse og tænkeevner testet på University of Edinburgh. Testene kiggede på hukommelsen, bearbejdningshastighed og generel tænkeevne. Forskerne indsamlede også oplysninger om deltagernes tidligere jobs.

Jobbene fik tildelt point afhængig af kompleksitet i arbejdet med mennesker, data og ting. For eksempel kan komplekse opgaver være at koordinere eller at udvikle data, mens mindre komplekse opgaver kan være at kopiere eller sammenligne data. I forhold til mennesker kan mere komplekse roller være at skulle instruere, forhandle eller fungere som mentor for andre, mens mindre komplekse opgaver kan indebære at modtage instrukser fra eller at hjælpe andre.

Her de komplekse jobs

Eksempler på job, der scorer højt for kompleksiteten af arbejdet med mennesker er: advokat, socialrådgiver, kirurg, tilsynsværge. Eksempler på job, der har lavere score for kompleksiteten af arbejdet med mennesker er: fabriksarbejder, bogbinder, maler eller tæppelægger.

Eksempler på job, der scorer højt for kompleksiteten af arbejdet med data er: arkitekt, civilingeniør, grafisk designer eller musiker. Eksempler på job, der har lavere score for kompleksiteten af arbejdet med data omfatter: bygningsarbejder, teleoperatør eller tjener/servitrice.

Deltagerne i undersøgelsen havde siden de var 11 år fået foretaget IQ-målinger som del af et andet studie.

Undersøgelsen fandt, at deltagere, der havde mere komplekse jobs med data og mennesker, som ledelse og undervisning, havde bedre score på hukommelses- og tænke tests.

Resultaterne forblev de samme efter at have taget højde for deltagernes IQ i en alder af 11 år, længden af deres uddannelse og sociale forhold i deres boligmiljø.

Samlet set var effekten af jobbet dog lille og tegner sig kun for omkring 1 til 2 procent af forskellen mellem mennesker med job af høj og lav kompleksitet i forhold til andre faktorer som rygning, der har meget større betydning for evnen til at tænke senere i livet.

Forskere har diskuteret, om et mere stimulerende miljø kan opbygge en persons "kognitive reserve", der kan sikre at hjernen stadig fungerer på trods af skader, eller om folk med højere tænkeevner er bedre til de mest komplekse jobs.

"Disse resultater giver faktisk bevis for begge teorier," siger Gow.

"Folks IQ i en alder af 11 år forklarer omkring 50 procent af variationen i tænkeevner senere i livet, men det forklarer ikke hele forskellen. For  selvom det er rigtigt, at folk, der har højere kognitive evner oftere får mere komplekse jobs, så medfører disse komplekse job også en lille forbedring af tænkeevnerne senere i livet."

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?