Har du problemer med koncentration og hukommelsen efter overgangsalderen. Måske kan ADHD-medicin hjælpe.

Dårlig hukommelse? Du skal måske have ADHD medicin

 

Nu er der måske en ny form for behandling til kvinder, der i forbindelse med overgangsalderen oplever store mentale problemer.

Og det er vel at mærke ikke hormoner.

Medicin, der normalt bruges til at modvirke ADHD, ser ud til at kunne hjælpe kvinder, som efter overgangsalderen får problemer med bl.a. koncentrationen og hukommelsen.

Et studie, der omfattede 30 kvinder i alderen fra 48 til 60 år og som i de første år efter overgangsalderen havde oplevet manglende evne til at fokusere og multitaske, viser nu mulige perspektivrige behandlingsveje. Til sammenligning havde man en gruppe kvinder, som ikke havde oplevet samme besvær.

Mange kvinder klager over hedeture, humørsvingninger, nattesved og hukommelsesproblemer. Og derudover oplever nogle koncentrationsproblemer, øgede vanskeligheder med at organisere sig og manglende arbejdshukommelse.

Det nye studie, som er foretaget af forskere fra Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania, viser de første tegn på, at virkningsstoffet lisdexamfetamin kan hjælpe kvinderne af med nogle af de mentale udfordringer, der kan komme i forbindelse med overgangsalderen.

”Vi mener, at østradiol, der er en form for østrogen, er meget vigtigt for en normal hjernefunktion, især for det område i hjernen, man kalder frontal cortex og som regulerer funktioner som organisation og hukommelse,” siger dr. C. Neil Epperson, direktør i Penn Center for Women’s Behavioral Wellness.

Resultaterne blev fremlagt på årsmødet i American Psychiatric Association.

Fald i mentale evner

Epperson mener, at faldet i hormoner efter overgangsalderen kan spille en rolle i det sideløbende fald i de mentale funktioner, som mange kvinder oplever i de år. Østrogen påvirker dopaminniveauet i hjernen. Og forskernes teori er, at den forandring kan resultere i symptomer, der ligner dem man ser hos mennesker med ADHD.

I det dobbeltblinde, placebo-kontrollerede studie fik deltagerne fire ugers behandling med et godkendt ADHD-præparat eller de fik placebo (snydemedicin). Forskerne ønskede at se medicinens evne til at begrænse problemerne så vel som til at øge kvindernes evner med hensyn til kommunikation, arbejdshukommelse og opmærksomhed.

Kvinderne blev bedt om at rapportere om deres egne evner inden for forskellige områder som f.eks. organisering og motivation på arbejde, koncentration og opmærksomhed, arbejdstempo og at kunne håndtere afbrydelse.

De foreløbige data viser, at indenfor alle disse funktioner – lige undtaget reaktion på følelsesmæssige påvirkninger – viste der sig en signifikant reduktion i graden af symptomer hos de kvinder, der fik medicinen op imod dem, der ikke fik den. Og det var interessant nok sådan, at de kvinder, der var værst ramt af symptomerne, også havde størst glæde af medicinen.

”Der var nogle, som ikke havde gavn af medicinen. Men vi blev opmuntrede af resultaterne, og vi håber snart at kunne undersøge de genetiske profiler hos vores deltagere for at afgøre, om man kan forudsige, hvem der sandsynligvis vil have meget glæde af behandlingen,” siger Epperson.


”Vi ved, at østrogenbehandling kun hjælper på nogle kvinders kognitive og humørmæssige problemer, og for mange kvinder er hormoner ikke en tiltrækkende mulighed. Det er vigtigt, at vi finder behandlingsmulighederne for disse kvinder, der oplever de store forandringer.”

Epperson foreslår, at man foretager yderligere undersøgelser af, hvordan de stimulerende stoffer, som normalt bruges til ADHD patienter, kan hjælpe kvinder i og efter overgangsalderen.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?