Mange dødsfald kunne forhindres

Pia Eiken
 

En årlig forebyggende indsprøjtning kunne mindske dødeligheden med 28 procent blandt patienter med knogleskørhed

Godkendte og meget effektive behandlinger mod knogleskørhed efter hoftebrud benyttes kun i meget få tilfælde herhjemme. Det skyldes dels, at ældre patienter med hoftebrud og derved knogleskørhed ikke sendes videre fra ortopædkirurgerne til medicinerne, dels, at de praktiserende læger ikke bruger tid på den rette behandling.

Kun alt for få af de op imod 500.000 danskere med knogleskørhed får den rette behandling for deres sygdom. En ny undersøgelse blandt 150.000 danskere med knoglebrud viser, at kun en ud af ti kvinder indlagt på en ortopædisk afdeling med hoftebrud bliver sendt over gangen til den medicinske afdeling eller til egen læge for at blive behandlet for knogleskørhed. For mænd er tallet helt nede på en ud af 20.

”Og det er alvorligt. For 20 pct. dør inden for det f ørste år efter et hoftebrud. Det tal kunne nedsættes med 28 pct., hvis patienterne fi k den rette behandling,” siger overlæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, Pia Eiken. Hun tilføjer, at cirka halvdelen af de ældre, der får et hoftebrud, kommer på plejehjem eller har brug for hjælpemidler efterf ølgende.

I Danmark er 70.000 knogleskørhedspatienter i behandling. Det tal burde være langt højere.

Ud af de årlige cirka 10.000 hoftebrudspatienter burde 80 pct. sættes i behandling. Det ville halvere deres risiko for senere at invalideres af fl ere knoglebrud.

”Efter en hofteoperation gøres der alt for mange steder ikke noget aktivt for, at patienterne kommer over til medicinerne og bliver undersøgt for årsagen til bruddet. Der er alt for dårlig koordination mellem ortopædkirurgerne og medicinerne,” siger hun.

Pia Eiken har tidligere foretaget en undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling hos patienter med hoftebrud, og her viste det sig, at 70 pct. af dem havde D-vitamin-mangel. Her kunne altså sættes forebyggende ind med meget enkle midler.

Dertil kommer, at det kun er ganske få praktiserende læger, der tilbyder knogleskørhedspatienterne infusion med et forebyggende lægemiddel. Behandlingen, der er meget effektiv, tager nemlig i alt cirka 30 minutter af lægens konsultationstid. Og det mener mange praktiserende læger tilsyneladende ikke, de har tid til.

”Danmark halter mindst 10 år efter, og vi er langt dårligere til at behandle knogleskørhed end i mange andre lande. I England og dele af USA kommer hver tredje ældre patient med hoftebrud i behandling for knogleskørhed. Det handler om at få sat en behandling i gang, men vi kan dog konstatere, at det er gået lidt fremad gennem de syv år, undersøgelsen omfatter, men udenlandske erfaringer viser, at vi kan blive meget bedre. Der er meget at vinde,” siger Pia Eiken.

Læs videre på næste side

Patienter invalideres unødigt

 

  • 1
  • 2
Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?