Sure og gnavne mennesker, der er utilfredse med deres liv, har en forhøjet risiko for at dø tidligere.Sure og gnavne mennesker, der er utilfredse med deres liv, har en forhøjet risiko for at dø tidligere.

Så kort tid lever gnavne mennesker

Er du gnaven og bitter over livsens ondskab, så skal du ikke regne med at få et langt liv.

 

Det viser en ny undersøgelse, hvor forskere hvert år har spurgt 4.500 mennesker over 50 år om hvor tilfredse de var med deres liv.

Undersøgelsen fra Chapman University i Californien afslører at jo mere og længere vi er tilfredse med livet, des længere lever vi.

"Selv om livstilfredshed typisk betragtes som relativt ensartet på længere sigt, så kan det ændre sig i reaktion på f.eks. skilsmisse eller arbejdsløshed," siger Julia Boehm, der er lektor i psykologi ved Chapman University.

"Nogle mennesker kan lettere tilpasse sig nye situationer og synes dermed at være relativt lige tilfredse livet igennem, mens andre ikke kan tilpasse sig lige så hurtigt. Hvis folk gentagne gange bliver ramt af rystende begivenheder i livet, der mindsker deres tilfredshed med tilværelsen, så synes disse udsving i mindre livstilfredshed, at være særligt skadelige for lang levetid."

Hvert år i den ni-årige undersøgelse blev deltagerne bedt om at svare på spørgsmålet: "Alt taget i betragtning, hvor tilfreds er du med dit liv?"

Deltagerne kunne svare på en skala fra nul til 10, hvor 10 indikerer størst livstilfredshed. Forskerne så både på den gennemsnitlige livstilfredshed på lang sigt og på udsvingende i livstilfredshed i årenes løb. De tog også højde for faktorer, der kunne påvirke livslængden - som deltagernes køn, uddannelse, helbred, rygestatus, fysisk aktivitet og depressive symptomer.

Op- og nedture værst

"Dette er den første undersøgelse af hvordan tilfredshed med tilværelsen påvirker risikoen for tidlig død. De ni årlige vurderinger af livstilfredshed har også givet os muligheder for at undersøge, hvordan variation i tilfredsheden henover tid kan være relateret til levetid, hvilket aldrig er blevet undersøgt før," siger Boehm, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Psychological Science.

Svarene viste at jo mere tilfredse deltagerne var med deres liv, des lavere risiko for at dø tidligere. De mest tilfredse reducerede deres dødelighed med 18 procent.

Men mere overraskende viste den højeste dødelighed sig at ramme personer, hvis livstilfredshed bølgede henover perioden. Hvis man det ene år f.eks. satte sin tilfredshed til et 6-tal på skalaen og det næste år - efter en skilsmisse - satte sin tilfredshed til et 3-tal. Jo flere op- og nedture i livstilfredsheden henover de ni år, des højere dødelighed. Dem med flest op- og nedture havde en 20 procent højere dødelighed. Men kun hvis man generelt befandt sig i den lavere ende af skalaen. Generelt tilfredse mennesker blev ikke på samme måde påvirket af nedture.

20 procent af et gennemsnitligt liv på 75 år svarer til at man dør 15 år før tid.

Så er du gnaven og bitter over livets fortrædeligheder, så er der ikke megen trøst at hente ud over at du måske kan glæde dig over at det snart er ovre.

Tags: dødelighed, tilfredshed

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?