Skip to main content

Hjælpsomme pårørende lever længere

{snippet modul199}
 
{module 187}

Hjælper du din gamle mor eller far gennem deres sidste år, så er du ikke bare en god datter, men også et bedre liv.

Pårørende, der hjælper kronisk syge gennem hverdagen viser sig nemlig i en ny undersøgelse, at leve længere end personer, der ikke tager sig af andre.

Undersøgelsen fra Johns Hopkins University er baseret på en sammenligning af 3.500 hjælpsomme pårørende og lige så mange personer, der ikke har skullet tage sig af andre familiemedlemmer.

Og undersøgelsen viser at de hjælpsomme personer lever ni måneder længere end de mennesker, der ikke har taget sig af kronisk syge pårørende.

Tidligere undersøgelser har ellers antydet at det stress, som følger med opgaven som privatplejer måske ikke ligefrem kunne betyde tidligere død, men i hvert fald et dårligere liv på grund af stress.

"At tage sig af en kronisk syg person i din familie er ofte forbundet med stress, og plejerollen har tidligere været forbundet med øget dødelighed. Vores undersøgelse giver vigtig ny viden til om ansvaret for privat pleje af familiemedlemmer er forbundet med højere eller lavere dødelighed," siger hovedforfatter Dr. David L. Roth, der er direktør for Johns Hopkins University Center on Aging and Health, som har fået offentliggjort resultaterne i American Journal of Epidemiology.

Undersøgelsen viste at omsorg for en kronisk syg eller handicappet familiemedlem ikke øgede sundhedsrisikoen, men til gengæld var forbundet med en 18 procent lavere risiko for død over en 6-års periode.

{module 233}

Større krav til pårørende

Dataene for undersøgelsen kom fra en befolkningsundersøgelse med over 30.000 mennesker i alderen 45 år eller ældre, hvor forskerne fandt frem til personer, der selv tog sig af fysisk eller psykisk syge ægtefæller, børn eller forældre. Og dataene viste at ingen undergrupper af hjælpsomme pårørende fraveg fra den overordnede konklusion.

"Vi kunne ikke finde nogen undergrupper, der syntes at have en øget dødelighedsrisiko. Det inkluderer alle ægtefæller - også dem, der oplever at plejen er stressende."

Tværtimod synes den plejedes taknemmelighed - hvis den plejede er i stand til at udtrykke den - at være forbundet med visse sundhedsmæssige fordele.

"Negative kampagner og mediers skildringer af problemerne ved at pleje pårørende, kan afskrække familiemedlemmer fra at påtage sig en rolle, der kan være meget tilfredsstillende og sund," tilføjer han .

Forskerne opfordrer til flere undersøgelser af voksne børns omsorgsfuldhed over for forældre, fordi flere og flere påtager sig denne rolle, men stort set ikke bliver studeret i forhold til antallet af studier af pleje af ægtefæller.

Skøn fra den amerikanske kommission for langtidspleje tyder på at pårørende giver hvad der svarer til 450 milliarder dollars i pleje og støtte hvert år i USA. Hvor mange penge pårørende i Danmark sparer det offentlige for er ukendt, men flere og flere deltager i plejen af deres forældre på plejehjem, ligesom psykisk syge og demente i stigende omfang er afhængige af deres børn, søskende eller forældre.

En ny undersøgelse blandt FOAs medlemspanel med 559 ansatte på plejehjem og plejecentre, viser i dag, at hver tredje har oplevet, at der er er opgaver på deres arbejdsplads, som før blevet varetaget af ansatte, men som indenfor det sidste år er blevet overtaget af frivillige.

Med stadigt flere ældre vil kravene til at pårørende deltager i plejen eller ligefrem påtager sig den 100 procent i en længere periode blive større i de kommende årtier.