Kynisme er usundt for hjernen

 

Kyniske tanker kan åbenbart være usunde for hjernens funktioner.

Forskere ved det østfinske universitet, Itä-Suomen yliopisto, har fundet en forbindelse mellem kynisme og en øget risiko for bl.a. at udvikle demens.

Og her betegner forskerne kynisme som en tro på, at andre i hovedsagen er motiverede af egoistiske tanker.

Studiet omfattede 1.449 mennesker med en gennemsnitsalder på 71 år. Forskerne testede dem for demens og bad samtidig deltagerne om at svare på et spørgeskema, der skulle indkredse graden af kynismen i deres livsanskuelse.

Spørgeskemaet bad forsøgspersonerne om at markere deres enighed med udsagn som f.eks.: ”Det er sikrere ikke at stole på nogen” og ”jeg mener, at de fleste mennesker vil lyve for at komme frem.”

Forskerne undersøgte både sammenhængen mellem kynisme og sygdom generelt og sammenhængen mellem kynisme og demens.

De forsøgspersoner, hvor forskerne gik videre med at undersøge sammenhængen mellem kynisme og demens, blev fulgt i 8,4 år. Her fandt man ingen sammenhæng, når man udelukkende tog højde for køn og alder. Men når man tog højde for den allerede kendte, øgede risiko for hjertekarsygdomme, viste det sig, at de mest kyniske mennesker havde 2,5 gange højere risiko for at udvikle demens, sammenlignet med dem i gruppen, der var mindst kyniske. Og denne forbindelse blev kun kraftigere, hvis forskerne også tog højde for andre faktorer som livsstil, sundhedsstatus og socioøkonomiske forhold.

Måske omvendt

Men i den gruppe, hvor man i 10,4 år undersøgte sammenhængen mellem kynisme og sygdom generelt, fandt man, at der var en sammenhæng også selv om man kun tog højde for køn og alder (her havde de kyniske 40 pct. højere risiko for at dø henover perioden end de mindst kyniske). Til gengæld forsvandt sammenhængen, når forskerne tog højde for socioøkonomiske faktorer, sundhed, rygning og alkoholindtag.

Forskerne siger, at fordi demens udvikler sig så langsomt, kan det være, at nogle mennesker allerede havde en begyndende demens på det tidspunkt, hvor deres kynisme blev testet. Så det er, ifølge forskerne, muligt, at det også forholder sig omvendt – at man bliver kynisk af at være på vej til at udvikle demens.

Tidligere forskning har forbundet kynisme med andre helbredsproblemer, især hjertesygdomme. Et studie fra 2009 har f.eks. vist, at kvinder med mange kyniske synspunkter og fjendtlige tanker havde en større risiko for at dø over en otteårig periode end kvinder, som ikke var så fjendtlige eller kyniske. Og på samme måde viste et studie fra 2007 i Archives of Internal Medicine, at kynisme og mistillid er forbundet med inflammationer, hvilket også kan være usundt for hjertet.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?