Kronisk obstruktiv Lungesygdom er en kombination af kronisk inflammation og emfysem, der langsomt gør det sværere og sværere at trække vejret.

Hver dag dør 16 af KOL

 

200.000 har KOL uden at vide det. Det skyldes enten, at lægerne ofte glemmer at foretage en simpel KOL-test i en travl hverdag, eller at patienterne har vænnet sig til at have åndenød, så de ikke selv bringer emnet på banen.

”Hvis KOL bliver opsporet tidligt, kan man mindske symptomerne, så det er muligt at leve et nogenlunde normalt liv,” siger professor Ronald Dahl fra Allergicentret på Odense Universitets Hospital.

Hver dag dør 16 danskere som følge af kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL. Mere end 400.000 danskere lider af den livstruende sygdom, men halvdelen ved ikke, at de har den. Det skyldes enten, at de diagnosticeres forkert eller slet ikke bliver diagnosticeret.

”I en travl hverdag overser lægerne ofte at foretage en lungefunktionsmåling, når patienterne kommer hostende og hakkende i klinikken. Og patienterne bringer ikke selv spørgsmålet på banen, fordi de har vænnet sig til at hoste, hakke og have åndenød. De tilskriver og bortforklarer deres tilstand med, at de er blevet ældre, er i dårlig fysisk form, er overvægtige og ryger eller har røget,” siger professor, dr.med., Ronald Dahl fra Allergicentret på Odense Universitets Hospital.

”For at undgå åndenød foretager KOL-patienten sig intuitivt mindre og mindre og dermed forringes den fysiske kondition. Dermed bider sygdommen sig selv i halen. For netop daglig fysisk aktivitet er vigtig, hvis man skal bevare sine normale organfunktioner,” siger Ronald Dahl.

Fakta om KOL

  • KOL udvikler sig typisk over 30 til 50 år
  • Hver 10. dansker vil blive indlagt pga. KOL
  • 100.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL
  • 50.000 danskere lider af svær eller meget svær KOL
  • Hvert år dør 5.900 danskere som følge af KOL
  • Forekomsten af KOL er dobbelt så høj blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til borgere med mellemlang eller lang uddannelse
  • KOL er den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark
  • Den sociale ulighed i KOL er stigende

Kilde: Danmarks Lungeforening

Læs mere på: www.lunge.dk

90 pct. af dem, der har KOL, ryger eller har røget, og flere kvinder end mænd dør af sygdommen. ”Kvinderne er mere udsat for skadelige dampe fra opvarmning og madlavning end mænd, og så er de af statur ca. 10 pct. mindre end mændene. Men de ryger lige meget, så derfor er de mere udsatte,” siger Ronald Dahl.

Koster kassen

Ifølge Danmarks Lungeforening har Danmark den højeste dødelighed af KOL i hele EU, og hver dag dør 16 danskere som følge af KOL. Sygdommen afstedkommer ca. 54.000 ambulante lægebesøg om året og ca. 25.300 indlæggelser. Behandling af KOL løber op i 8 mia. om året, og hertil kommer 4-5 mia. til at kompensere lungepatienter for tab af arbejdsevne.

Risikoen for at dø ved indlæggelse af KOL er 7 pct. og 25 pct. i det efterfølgende år. Det er en højere dødelighed end både blodprop i hjertet og de fleste kræftsygdomme.

”Kommuner og regioner har et stærkt fokus på økonomi og på udviklingen i egne udgifter, og det strider til tider mod behandlingen og rehabilitering af patienter med KOL, der kræver et godt samarbejde på tværs af de organisatoriske enheder. Det går ud over KOL patienterne, der så ikke får de bedste forløb,” siger seniorprojektleder Lone Bilde fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

Hun mener, der er behov for at synliggøre de langsigtede konsekvenser af tidlig opsporing og behandling, så der skabes et incitament til bedre forebyggelse og koordinering af behandlingen af KOL patienter.

”Hvis der ikke gøres noget drastisk, vil vi se langt flere patienter med KOL og lungekræft i fremtiden,” siger Ronald Dahl.

”Selv om danskerne har en anden og ofte mere utvungen livsopfattelse end mange andre, så bliver vi ældre. Og hvis folk fortsætter med at ryge, så vil vi se langt flere KOL patienter i fremtiden,” siger han.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?