Skip to main content

Voksne Bloggere

Voksne Kvinders bloggere skriver om livet efter de fyrre, men også om livet med børn, forældre, mænd, sundhed og meget andet...
5 minutes reading time (1075 words)

Forventninger kan føre til skuffelser

Det er et tiltagende psykologisk fænomen, at angsten for at mislykkes medfører undvigelse eller udskydelse af personlige mål, som er afgørende for trivsel og tilfredshed.

I stedet venter man måske på det helt rette øjeblik, den helt rigtige partner eller sikkerhed i forhold til at gøre det helt rigtige i bestemte situationer.

I ventetiden flyder livet af sted, og man gør ingenting.

Ingen af os kan spå om fremtiden, og det at ønske noget brændende er ikke nok til at få det til at ske. Det, der bestemmer, hvilke af vore beslutninger, vi fører ud i livet, er vores handlekraft og evne til at gøre det, vi gerne vil.

Hører du til den type, der nyder, når du har opnået noget godt (bestået en prøve eller fået en opgave fra hånden) eller hører du til den type, der bare er lettet over, at det er overstået ?

Afhængigt af hvilket et af mønstrene, du har tilegnet dig, har du større chance (dem, der bliver glade og begejstrede over et godt resultat) eller mindre chance (dem, der bare er lettede over, at det er overstået) for succes.

Sokrates mente, at det helt essentielle er at kende sig selv. Det er det stadig i moderne psykologi, for hvis ikke du kender dine mønstre, kan de forhindre dig i at udvikle dig og trives godt. Men de kan også på den korte bane forårsage dybe skuffelser i livet.

Fastlåste forventninger kan let medføre skuffelse og ærgrelse. Rigiditet i tankerne om, hvordan alting SKAL være, er destruktivt og årsag til, at man får mindre tro på sig selv og sine egne evner til at være livsduelig. Det går ud over oplevelsen af at være GOD NOK. Det er vigtigt at have livsmål, ønsker og drømme, så længe man også har plads til, at noget større kan dukke op og bane vejen for noget helt nyt og meget bedre. Fleksibilitet i tænkningen er en forudsætning for at navigere i livet. Desuden er det vigtigt, at de personlige mål er specifikke, målbare i en eller anden form, attraktive nok til at man gider at gøre indsatsen og anstrenge sig, realistiske i forhold til evner og midler og så tilpas tidsbegrænsede, at de kan nås indenfor en overskuelig periode. Vage og upræcise mål undergraver. Spørg dig selv: Hvad præcist skal jeg gøre? Hvornår og med hvem skal jeg gøre det? Hvordan skal jeg gennemføre det? Svarene udgør din plan.

Lad dig ikke styre

Forventninger må ikke styre dit liv! De er ikke et must, men skal have form som ønsker og præferencer. Jo mindre fastlåst du er i dine forventninger desto mere åben, vil du blive overfor at undersøge mulighederne og have tillid til, at du nok skal få det bedste ud af det. Forventninger er en blanding af en masse tanker, leveregler og forestillinger, og i det sunde sind udvikles tankerne hele tiden og er i konstant forandring. Mennesker, der på forhånd planlægger alt i detaljer, oplever at blive mere og mere snæversynede og mindre og mindre spontane. Deres liv bliver deprimerende indskrænket til de grænser, som deres egen fantasi sætter, og hos nogle opstår der en gennemgribende angst for ikke at have planlagt de næste timer, de næste dage, den næste ferie og ja, resten af livet.

Da der altid sker noget på vejen i forhold til det, man planlægger, så vil der også konstant opstå skuffede forventninger og oplevelsen af ikke at slå til. De fleste kender mål som at blive tynd for at blive mere attraktiv, at få et godt job for at være økonomisk sikker, at finde den rigtige partner for at få lettet sin ensomhedsfølelse. Når anstrengelserne (af og til overanstrengelserne) så ikke medfører det, man forventede, bliver man skuffet og vred, måske endda deprimeret. Magisk tænkning: ”hvis bare jeg bliver tynd, så er alle mine problemer løst”, duer ikke til at navigere i livet. Det er den onde cirkel, for når man så efter måneders afsavn er tynd, og der ikke er kommet færre problemer eller ærgrelser, ja så trøstespiser man igen og er tilbage til udgangspunktet eller værre endnu.

Giv tankerne et eftersyn

Der er endnu flere skadelige konsekvenser, hvis ens fastlåste forventninger går ud over andre. Forældres forventninger til deres børn, elskendes forventninger til hinanden, veninders forventninger kan skabe splid og skuffelser. Der kan let opstå diktatur omkring forventninger, og det vil altid belaste et forhold.

Et eksempel på ferieforventninger: Dorte og Karl skal på ferie hos hans forældre. De har i et stykke tid talt om at få endnu et barn. Dorte forventer, at Karls forældre passer deres to børn, og at Karl vil koncentrere sig fuldstændig om hende. Imidlertid vender Karl sin fulde opmærksomhed mod sine forældre, som han ikke har set et stykke tid og børnene, der hele tiden vil noget. Dorte bliver i dårligt humør, hun bruger ferien på bebrejdelser og brokkerier, som virker ødelæggende for hele familiens ferie. Det kulminerer, da Karl møder sin ungdomskæreste og siger ja til en ellers uskyldig invitation, hvor han går over for at besøge hendes forældre. Dorte mener, det beviser, at han ikke elsker hende, og hun kan ikke se, at det er hendes egen negativitet, der får ham til at flygte. Efter ferien bliver han konstant mindet om, hvor skuffet hun er.

Falske forventninger har størst risiko for at herske i et forhold, hvis forventningerne ikke afstemmes eller i nogen tilfælde skjules. Men det hele ligger i tankerne.

Tanker er noget af det i psyken, som er under viljens kraft, men for at opdage om de er sunde eller syge, er man nødt til at give dem et kritisk eftersyn af og til.

{snippet pagead}

Psykologisk set er der forskel på fastlåste og falske (ikke afstemte) forventninger og evnen til at forestille det, man ønsker sig. Forestillingsevnen er en meget vigtig ingrediens i at navigere sikkert mod sine mål i livet. Hvis man vil have en god ferie, er det en god strategi at forestille sig det bedste, men være åben for de ændringer, der sker i forhold til drømmen. Det menneskelige sind indeholder uendelige muligheder for at planlægge.

Det, der betyder noget for din trivsel er, at du sørger for at have det godt med ikke at vide præcist, hvad der venter lige om hjørnet og samtidig stoler på, at hvad det end er, vil du få det bedste ud af det og tage det, som det kommer.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Tilfredse patienter bliver man glad af
Nogle cancertyper kan ligne hinanden
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
lørdag, 20. april 2024

Captcha Image