Skip to main content

Voksne Bloggere

Voksne Kvinders bloggere skriver om livet efter de fyrre, men også om livet med børn, forældre, mænd, sundhed og meget andet...
3 minutes reading time (690 words)

LYST

Hvad går gennem hovedet på dig, når du læser overskriften LYST?? Formentlig det, de fleste forbinder med lyst.  Det er der heller ikke noget i vejen med, men den lyst dette lille indlæg drejer sig om lysten i sindet, nysgerrigheden overfor livet og livets tilsnigelser og ikke mindst lysten til selve livet. Uden lyst intet liv.

 

{snippet start}

Den psykisk baserede lyst er imidlertid endnu mere tabubelagt end den seksuelle lyst nogensinde har været. Tab af lyst er en rystende oplevelse som kan resultere i tomhed og meningsløshed. Det er også et tegn på depression og fortvivlelse.

Mennesker skjuler, når de har mistet lysten. Standardsvaret på ” Hvordan har du det”, bliver til ”ikke dårligt”  eller ”OK”, måske endnu mere falsk ”fint tak”, når virkeligheden er, at lysten mangler og fortvivlelsen er blevet hverdag. Det er det modsatte af at være til stede mentalt – kynisme, apati og passivitet har indtaget sjælelivet og dermed forholdet til andre.

I psykoterapi dukker spørgsmålet:  ”Jamen hvordan” hele tiden op. Man søger psykologisk hjælp og håber, at der er en hurtig løsning, en facitliste, en bestemt handlemåde, der bringer oplevelsen af at have lyst til livet tilbage igen.

Det er altid en individuel opgave at genvække lysten til livet.  Det kræver nysgerrighed, ægte tilstedeværelse og sanselighed. At være bevidst om at observere sine omgivelser på en nærværende måde – bruge sanserne og tune ind på alle de stimulig, som du reelt bombarderes med i din dagligdag. Men mindfullness er også blevet et misforstået begreb. Det er en række færdigheder, som skal holdes i live gennem bevidst handling.

Som børn er vi undersøgende og nysgerrige omkring alting og gennem at undersøge alt fra små detaljer til store sammenhænge, udvikler vi vores hjerne og vores sanser.  Den barnlige ubetingede nysgerrighed og begejstring overfor alt, sluger en masse energi, som de fleste begynder at spare på efterhånden, som hjernen skal bruge energien til mere krævende opgaver.

Vi udvikler gradvist en moden nysgerrighed og selekterer, hvad vi vil bruge energien på. På den måde bruger vi også vores unikke og personlige indbyggede værdisystem: ”vigtigt – ligegyldigt”, ”interessant – uinteressant”, ”værd og lægge mærke til – ikke værd at lægge mærke til” osv.

Mennesker observerer ikke kun verden, vi observerer også os selv i verden. Det er helt afgørende for vores trivsel, at vi kan have empati og forståelse ikke kun for andre, men ikke også for os selv. Vi skal undgå at mistolke naturlige forandringer, så det bliver til selvbebrejdelser.  Mere selektiv anvendelse af den energi, vi har til rådighed, er ikke det samme som dovenskab eller interessetab.  Jo mere sand en selvopfattelse man udvikler, jo bedre kan man fungere i sine opgaver og i forholdet til andre.

Når man er over 6 år (ja allerede) begynder man selv at få ansvar for at tilfredsstille sine egne behov (med lidt hjælp fra andre) og dette i sig selv er nødvendigt for trivsel.  Er dine behov godt eller dårligt tilfredsstillede generelt. Hvis svaret er nej, skal du måske til at se kritisk på dine egne konstruktioner.

Moderne neurovidenskab bekræfter på mange måder, hvad de tidlige græske filosoffer beskrev. Epictetus sagde for flere tusind år siden:

”Det, der forstyrrer menneskets sjæleliv, er ikke selve begivenhederne, men det er måden, vi vurderer dem på. Når vi er utilfredse, er det uklogt bare at skyde skylden på andre. Vi har selv et ansvar. Den betydning vi giver alting, stammer fra vores egne tanker. At beskylde andre for vores egne ulykker, er et tegn på at der er behov for udvikling. At vende blikket mod dig selv viser, at din udvikling er begyndt. Når du hverken skyder skylden på dig selv eller andre, så er udviklingen fuldendt”

Personligt ansvar for egen lyst og trivsel kræver en masse mod og viljestyrke. I stedet for at søge falsk sikkerhed i bortforklaringer, er det modent at tage ansvar for selv at gå efter lysten og selv at ændre det, der hindrer lysten i at være til stede.

 

Det gælder i øvrigt også den evigt interessante seksuelle lyst. Vi taler meget mere om sex end vi arbejder på at opnå reel tilfredsstillelse. 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Hormonplaster hjalp mod hedeture
Kræft i æggelederne

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
lørdag, 18. maj 2024

Captcha Image